Insulin
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Insulin

Tuyển chọn 228 bài tập về Insulin

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho một số thao tác cơ bản trong quá trình chuyển gen tạo ra chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin của người như sau:
(1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hóa insulin từ tế bào người.
(2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người.
(3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.
(4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người
Trình tự đúng của các thao tác trên là:
A. (2) → (4) → (3) → (1)
B. (1) → (2) → (3) → (4) 
C. (2) → (1) → (3) → (4)
D. (1) → (4) → (3) → (2).
Bài 2. Trong số các thành tựu sau đây, có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của công nghệ tế bào?
(1) Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quá bị bất hoạt.(công nghệ gen)
(2) Tạo ra các con đực có kiểu gen giống hệt nhau.
(3) Tạo ra chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.(công nghệ gen)
(4) Tạo ra cây lai khác loài. (lai giống).
(5) Tạo ra giống dâu tằm tứ bội từ giống dâu tằm lưỡng bội.
(6) Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các kiểu gen.
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Bài 3. Trong công nghệ gen, để đưa gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn E. coli, người ta đã sử dụng thể truyền là
A. tế bào thực vật.  
B. tế bào động vật.
C. nấm  
D. plasmit.
Bài 4. Khi nói về vai trò của gan trong điều hòa cân bằng nội môi, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gan tham gia điều hòa nồng độ của nhiều chất trong huyết tương, qua đó duy trì áp suất thẩm thấu của máu.
II. Sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucozơ trong máu tăng thì tuyến tụy tiết insulin để làm giảm đường huyết.
III. Insulin sẽ điều khiển tế bào gen tiếp nhận và chuyển hóa glucôzơ thành glicôgen.
IV. Khi đường huyết trong máu giảm thì hooc môn glucagôn sẽ chuyển glicôgen ở gan thành glucôzơ.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 5. Khi xét nghiệm máu một bệnh nhân, người ta thấy nồng độ glucagôn cao nồng độ insulin thấp. Giải thích nào sau đây nhiều khả năng đúng nhất?
A. Bệnh nhân đã uống một lượng lớn nước ngọt trên đường đến bệnh viện.
B. Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường.
C. Bệnh nhân đã không ăn gì vài giờ đồng hồ trước đó.
D.
Do đo sai lượng hoocmôn.

Bài 6. Hooc môn insulin có tác dụng chuyển hóa glucozơ, làm giảm glucozơ máu bằng cách nào sau đây?
A. Tăng đào thải glucozo theo đường bài tiết.
B. Tích lũy glucozo dưới dạng tinh bột để tránh sự khếch tán ra khỏi tế bào.
C. Tổng hợp thêm các kênh vận chuyển glucozo trên màng tế bào ở cơ quan dự trữ làm tế bào tăng hấp thu glucozo.
D. Tăng cường hoạt động của các kênh protein vận chuyển glucozơ trên màng tế bào ở cơ quan dự trữ làm tế bào tăng hấp thu glucozo.
Bài 7. Các hoocmon insulin và glucagon do tuyến tụy tiết ra tham gia vào cơ chế nào sau đây?
A. Duy trì ổn định nồng độ glucôzơ trong máu.
B. Điều hòa quá trình tái hấp thụ nước ở thận.
C. Điều hòa quá trình tái hấp thụ Na+ ở thận.
D.
Điều hòa độ pH của máu.
Bài 8. Loại hooc môn nào sau đây có tác dụng làm giảm đường huyết?
A. Insulin.  
B. Glucagon. 
C. Progesteron.
D. Tiroxin.
Bài 9. Bằng phương pháp gây đột biến và chọn lọc không thể tạo ra được các chủng 
A. nấm men, vi khuẩn có khả năng sinh sản nhanh tạo sinh khối lớn.
B. vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người. 
C. penicillium có hoạt tính pênixilin tăng gấp 200 lần chủng gốc. 
D. vi sinh vật không gây bệnh đóng vai trò làm kháng nguyên. 
Bài 10. Ở người, hoocmôn có tác dụng làm giảm đường huyết là
A. thyroxin.
B. glucagon.
C. proglucagon.
D. insulin.
Bài 11. Những thành tựu nào sau đây là do công nghệ gen?
(1) Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.
(2) Tạo ra cừu Đôly.
(3) Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
(4) Tạo giống “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten.
(5) Giống nho tứ bội cho quả to.
(6) Chuột nhắt chứa hoocmon sinh trưởng của chuột cống.
A. (1),(3),(4),(6)
B. (1),(2),(3),(5)
C. (2),(3),(5),(6)
D. (1),(2),(3),(4)
Bài 12. Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin người.
(2) Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, có hàm lượng đường cao.
(3) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
(4) Tạo giống dâu tằm có năng suất cao hơn dạng lưỡng bội bình thường.
(5) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β-caroten (tiền vitamin A) trong hạt.
(6) Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
(7) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.
(8). Tạo giống cừu sản sinh protein huyết thanh của người trong sữa.
Các thành tựu trên được ứng dụng trong công nghệ tế bào là?
A. 2,4,6,7.
B. 1,4,6,,7,8.
C. 1,3,5,8.
D. 2,4,5,7.
Bài 13. Khi nói về sự điều hòa lượng đường trong máu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hooc môn insulin có tác dụng chuyển hóa glucozơ thành glicogen.
II. Glucagon có tác dụng tăng đường huyết bằng cách chuyển hóa glicogen thành glucozơ.
III. Adrenalin không có vai trò trong việc điều hòa nồng độ đường trong máu.
IV. Nếu không có insulin thì sẽ bị bệnh đái tháo đường.
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Bài 14. Có bao nhiêu thành tựu sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?
I. Tạo chủng vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người.
II. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất lá tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.
III. Tạo giống bông mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.
IV. Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp β-carôten trong hạt.
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Bài 15. Insulin tiêm của bệnh nhân tiểu đường để kiểm soát lượng đường trong máu có nguồn gốc từ ADN của vi khuẩn đã được sửa đổi bởi việc bổ sung thêm gen tổng hợp  insulin của con người, sau đó insulin được sản xuất bởi các vi khuẩn. Đây là một ví dụ về
A. nuôi cấy mô
B. nhân bản vô tính
C. Kỹ thuật di truyền
D.
Liệu pháp gen 

Bài 16. Trong số các thành tựu sau đây, có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của công nghệ tế bào?
I. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.
II. Tạo ra các con đực có kiểu gen giống hệt nhau.
III. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người.
IV. Tạo ra cây lai khác loài.
V. Tạo ra giống dâu tằm tứ bội từ giống dâu tằm lưỡng bội.
VI. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 17. Ứng dụng nào sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền?
(1) Dê mang gen qui định protein của tơ nhện.
(2) Sử dụng vi khuẩn E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
(3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.
(4) Tạo bông mang gen có khả năng kháng sâu hại.
(5) Tạo ra chuột nhắt chứa gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống.
Số phương án đúng là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Bài 18. Ứng dụng nào sau đây dựa trên cơ sở tạo giống bằng công nghệ tế bào?
A. Hạt phấn lúa chiêm nuôi cấy ở nhiệt độ 8-10OC tạo ra giống lúa chiêm chịu lạnh.
B. Tạo ra giống lúa MT1 chín sớm, thân thấp và cứng cây, năng suất tăng 15-20%.
C. Chủng vi khuẩn penicilium đột biến tăng sản lượng kháng sinh gấp 200 lần.
D. Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
Bài 19. Cho các ý sau, bao nhiêu ý không đúng?
1. Nếu tiêm testosteron vào người phụ nữ thì sẽ mọc râu ria, cơ bắp phát triển.
2. Sử dụng hoocmon insulin chữa bệnh tiểu đường.
3. Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở: Tuyến giáp
4. Tắm vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ: Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá K+ để hình thành xương.
5. Có thể sử dụng hoocmon testosteron để tránh thai cho nam giới, kế hoạch hóa gia đình được.
6. Dậy thì sớm có thể làm giảm sự phát triển trí tuệ.
7. Người có 3 giai đoạn tăng chiều cao nhanh là: trẻ em dưới 1 tuổi, trẻ đang thay răng và tuổi trước dậy thì.
8. Nếu tiêm testosteron đều đặn vào người phụ nữ vừa mang thai thì sẽ đẻ ra con trai.
9. Lúc mang thai người mẹ không tạo ra hoocmon giới tính.
10. Để điều trị bệnh đái tháo đường cho người thiếu Insulin, người ta đã dùng phương pháp đưa gen Insulin người vào vi khuẩn sản xuất hộ.
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Bài 20. Những thành tựu nào sau đây là do công nghệ gen
(1)Tạo ra cây bông mang gen kháng được thuốc trừ sâu.
(2)Tạo ra cừu Đôly.
(3) Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người
(4) Tạo giống “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten.
(5) Giống nho tứ bội cho quả to
(6) Chuột nhắt chứa hoocmon sinh trưởng của chuột cống.
A. (1).(2).(3).(5)
B. (1).(3).(4).(6)
C. (2).(3).(5).(6)
D. (1).(2).(3).(4)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin