lipit
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

lipit

Tuyển chọn 171 bài tập về lipit

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Trên thế giới, mía là loại cây được trồng với diện tích rất lớn, cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho sản xuất đường (còn lại từ củ cải đường). Cacbohiđrat trong đường mía thuộc loại
A. monosaccarit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.
D. lipit.
Bài 2. Dung dịch chứa chất nào dưới đây có thể tham gia phản ứng tráng bạc?
A. lipit.
B. glucozơ.
C. saccarozơ.
D. xenlulozơ.
Bài 3. Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng ancol metylic với axit H2SO4 đặc ở 1700C không thu được anken.
(b) Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.
(c) Dung dịch anilin không làm quỳ tím hóa xanh.
(d) Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
(e) Phenol tác dụng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng.
(g) Tất cả các ancol no đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
Số phát biểu đúng là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 4. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của lipit.
D. phản ứng thủy phân của protein.
Bài 5. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. phản ứng màu của protein.
B. phản ứng thủy phân của protein.
C. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
D. sự đông tụ của lipit.
Bài 6. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “riêu cua” nổi lên là do
A. phản ứng thủy phân của protein.
B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của lipit.
D. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
Bài 7. Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do
A. chứa chủ yếu gốc axit béo no.
B. trong phân tử có chứa gốc glixerol.
C. chứa chủ yếu gốc axit béo không no.
D. chứa axit béo tự do.
Bài 8. Hãy cho biết hợp chất nào sau đây không có trong lipit?
A. Chất béo.
B. Sáp.
C. Glixerol.
D. Photpholipit.
Bài 9. Tinh bột thuộc loại
A. đisaccarit.
B. monosaccarit.
C. lipit.
D. polisaccarit.
Bài 10. Xenlulozơ thuộc loại
A. monosaccarit.
B. đisaccarit.
C. lipit.
D. poli saccarit.
Bài 11. Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành
A. NH3, CO2, H2O.
B. NH3 và H2O.
C. H2O và CO2.
D. NH3 và CO2.
Bài 12. Tinh bột thuộc loại
A. lipit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.
D. monosaccarit.
Bài 13. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là do:
A. phản ứng thủy phân của protein.
B. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
C. phản ứng màu của protein.
D. sự đông tụ của lipit.
Bài 14. Có các nhận định sau:
(1) Lipit là một loại chất béo.
(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,...
(3) Chất béo là các chất lỏng.
(4) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.
(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
(6) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.
Các nhận định đúng là
A. (1), (2), (4), (6).
B. (1), (2), (4), (5).
C. (2), (4), (6).
D. (3), (4), (5).
Bài 15. Khi thay nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon thu được
A. aminoaxit.
B. lipit.
C. amin.
D. este.
Bài 16. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
A. C17H33COOH và C15H31COOH.
B. C15H31COOH và C17H35COOH.
C. C17H33COOH và C17H35COOH.
D. C17H31COOH và C17H33COOH.
Bài 17. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng “gạch cua” nổi lên là do
A. sự đông tụ protein
B. sự đông tụ lipit
C. phản ứng thủy phân protein
D.
phản ứng màu của protein

Bài 18. Loại dầu, mỡ nào dưới đây không phải là lipit?
A. Mỡ động vật
B. Dầu thực vật
C. Dầu cá
D. Dầu mazut
Bài 19. Tinh bột thuộc loại
A. đisaccarit.
B. polisaccarit.
C. lipit.
D. monosaccarit.
Bài 20. Cho các tính chất sau:
(1) chất lỏng hoặc chất rắn; (2) tác dụng với dung dịch Br2;
(3) nhẹ hơn nước; (4) không tan trong nước;
(5) tan trong xăng; (6) Phản ứng thủy phân;
(7) tác dụng với kim loại kiềm; (8) cộng H2 vào gốc rượu.
Những tính chất không đúng cho lipit là
A. (2), (5), (7).
B. (7), (8).
C. (3), (6), (8).
D. (2), (7), (8).

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin