lưỡng tính
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

lưỡng tính

Tuyển chọn 646 bài tập về lưỡng tính

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hợp chất CrO3 thuộc loại oxit nào sau đây?
A. Oxit không tạo muối  
B. Oxit axit
C. Oxit lưỡng tính    
D. Oxit bazơ
Bài 2. Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?
A. NaHCO3.
B. NaOH.
C. AlCl3.
D. Na2CO3.
Bài 3. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
A. Al(OH)3.
B. Ca(HCO3)2.
C. KAl(SO4)2.12H2O.
D. Al2O3.
Bài 4. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong công nghiệp các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
B. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 – 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…). 
C. Các chất: Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính chất lưỡng tính.
D. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z = 26) có 6 electron ở lớp ngoài cùng. 
Bài 5. Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Ca(OH)2 và Cr(OH)3
B. Ba(OH)2 và Fe(OH)3
C. NaOH và Al(OH)3
D. Cr(OH)3 và Al(OH)3
Bài 6. Hợp chất có tính lưỡng tính là:
A. NaOH.
B. Cr(OH)2.
C. Cr(OH)3.
D. Ba(OH)2.
Bài 7. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kim loại crom có tính khử mạnh hơn kim loại sắt.
B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.
C. CrO và Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.
D. Trong tự nhiên, crom tồn tại ở dạng đơn chất.
Bài 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.
(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.
(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.
(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh.
(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.
(g) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 9. Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?
A. Al.
B. NaAlO2.
C. AlCl3.
D. Al2O3.
Bài 10. Cho các phát biểu sau:
(a) Protein và amino axit đều có tính lưỡng tính.
(b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphtalein.
(c) Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(d) Chỉ dùng dung dịch KMnO4 có thể phân biệt được toluen, benzen và stiren.
(e) Tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" đan áo rét.
(f) Trong phản ứng tráng gương, glucozơ đóng vai trò chất oxi hóa.
(g) Tơ viscô, tơ axetat là tơ tổng hợp.
(h) Sản phẩm thủy phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 5. 
D. 6.
Bài 11. Hợp chất nào sau đây là hợp chất lưỡng tính?
A. CuO. 
B. ZnSO4
C. Al(OH)3
D. Na2CO3
Bài 12. Cho các phát biểu sau:
(1) Crom, sắt, thiếc khi tác dụng với dung dịch HCl loãng nóng cho muối có hóa trị II.
(2) Nhôm, sắt, crom bị thụ động bởi dung dịch axit HNO3 đặc nguội.
(3) Ở nhiệt độ thường Be, Ca, Ba đều khử được nước giải phóng hidro.
(4) Các hiđroxit của nhôm, crom, kẽm đều là chất lưỡng tính.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bài 13. Phát biểu không đúng là
A. Cr có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
B. CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa, còn hợp chất Cr(VI) chỉ có tính oxi hoá mạnh.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, đều có tính chất lưỡng tính.
Bài 14. Nhận xét nào sau đây về tính chất hoá học của các hợp chất anđehit là đúng?
A. Anđehit chỉ có tính khử.
B. Anđehit chỉ có tính oxi hoá.
C. Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.
D.
Anđehit là chất lưỡng tính.

Bài 15. Cho các chất sau đây: Ca(HCO3)2, Al, Na2CO3, Al2O3, AlCl3. Số chất có tính lưỡng tính là
A. 4.
B. 1.
C. 3
D. 2.
Bài 16. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D. Zn(OH)2.
Bài 17. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nhôm tan được trong dung dịch NH3.
B. Nhôm bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.
C. Nhôm tan được trong dung dịch NaCl.
D. Nhôm là kim loại lưỡng tính.
Bài 18. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi tách H2CrO4 và H2Cr2O7 ra khỏi dung dịch thì chúng sẽ bị phân hủy thành CrO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch thu được có màu da cam.
C. Các oxit và hiđroxit của crom đều là chất lưỡng tính.
D. Cho CrCl3 vào dung dịch chứa NaOH dư và Br2 thu được dung dịch có màu vàng. 
Bài 19. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Bài 20. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Al
B. NaHCO3
C. NaAlO2.
D. AlCl3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017