Mạch LC
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Mạch LC

Tuyển chọn 489 bài tập về Mạch LC

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Trong mạch LC lý tưởng, điện tích cực đại trên tụ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm lần lượt là Q0 = 10-5 C và I0 = 10 A. Lấy π = 3,14. Bước sóng điện từ do mạch bắt được nhận giá trị nào sau đây?
A. 188,4 m.
B. 376,8 m.
C. 1884 m.
D. 314 m.
Bài 2. Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào thời gian?
A. Năng lượng từ trường của cuộn cảm.
B. Năng lượng điện từ.
C. Điện tích trên một bản tụ.
D. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch.
Bài 3. Tần số dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức
A.
B.
C.
D.
Bài 4. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng tần số dòng điện đến một giá trị hữu hạn nào đó và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
A. điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.
B. điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.
C. điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch LC tăng.
D. hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
Bài 5. Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ. Trong bảng là sự phụ thuộc của điện tích tức thời của một bản tụ điện theo thời gian.
1a.png
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng
A. 0,785 mA.
B. 1,57 mA.
C. 3,14 mA.
D. 6,45 mA.
Bài 6. Mạch LC lí tưởng có chu kì dao động riêng bằng 10-4 s. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 0,02 A. Tụ có điện dung bằng
A. 69,1 nF.
B. 31,8 nF.
C. 24,2 mF.
D. 50 mF.
Bài 7. Tần số dao động riêng của dao động điện từ trong mạch LC là
A. 1a.png
B. 1a.png
C. 1a.png
D. 1a.png
Bài 8. Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại của tụ điện là 50 nC, cường độ dòng điện cực đại là 4π mA. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là
A. 40 kHz
B. 50 kHz
C. 100kHz
D. 80 kHz
Bài 9. Dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng, khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 1,2 mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 mA, khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9 mV thì cường độ dòng điện trong bằng bằng 2,4 mA. Biết L = 16 μH, điện dung của tụ điện C là
A. 72 μF
B. 60 μF
C. 64 μF
D. 48 μF
Bài 10. Cho một mạch LC đang có dao động điện tử. Nếu cứ sau mỗi chu kì dao động, năng lượng điện tử toàn phần giảm 19% thì biên độ dòng điện giảm?
A. 7%.
B. 6%.
C. 10%.
D. 4%.
Bài 11. Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hòa, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u1 = 5 V thì cường độ dòng điện là i1 = 0,16 A, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ u2 = 4 V thì cường độ dòng điện i2 = 0,2 A. Biết hệ số tự cảm L = 50 mH, điện dung của tụ điện là
A. 0,150 μF.
B. 20 μF.
C. 50 μF.
D. 80 μF.
Bài 12. Tần số của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức
A. 14a.png
B. 14b.png
C. 14c.png
D. 14d.png
Bài 13. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức
A.
B.
C.
D.
Bài 14. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 µF. Dao động điện từ tự do của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng
A. 40.10‒6 J
B. 50.10‒6 J
C. 90.10‒6 J
D. 10.10‒6 J
Bài 15. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng tần số dòng điện đến một giá trị hữu hạn nào đó và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
A. điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.
B. điện áp hiệu dụng trên tụ tăng.
C. điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch LC tăng.
D. hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
Bài 16. Trong mạch LC lý tưởng, điện tích cực đại trên tụ và dòng điện cực đại qua cuộn cảm lần lượt là Q0 = 10-5 C và I0 = 10 A. Lấy π = 3,14. Bước sóng điện từ do mạch bắt được nhận giá trị nào sau đây?
A. 188,4 m.
B. 376,8 m.
C. 1884 m.
D. 314 m.
Bài 17. Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do, đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào thời gian.
A. Năng lượng từ trường của cuộn cảm.
B. Năng lượng điện từ.
C. Điện tích trên một bản tụ.
D. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch.
Bài 18. Nếu đưa một lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm thì chu kỳ dao động của mạch LC sẽ
A. tăng.
B. giảm.
C. không thay đổi.
D. có thể tăng hoặc giảm
Bài 19. Trong mạch LC lí tưởng có dao động điện từ tự do với tần số góc 106 rad/s, điện tích cực đại của tụ có độ lớn là 2.10-9 C. Dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn cực đại là
A. 2 A.
B. 2 mA.
C. 1 mA.
D. 1 A.
Bài 20. Chu kì của dao động điện từ trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức
A. 10a.png
B. 10b.png
C. 10c.png
D. 10d.png

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017