notron
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

notron

Tuyển chọn 73 bài tập về notron

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng gồm các hạt mang năng lượng gọi là
A. notron.
B. êlectron.
C. phôtôn.
D. prôtôn.
Bài 2. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Bài 3. Trong hiện tượng quang điện trong, sự hấp thụ một phôtôn dẫn đến tạo ra một cặp
A. lỗ trống và prôton.
B. prôton và electron.
C. electron và lỗ trống.
D. notron và electron.
Bài 4. Hạt nhân của một nguyên tử Oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử Oxi là
A. 9.
B. 16.
C. 17.
D. 8.
Bài 5. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định nào không đúng?
A. Proton mang điện tích là +1,6.10-19C
B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton
C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử
D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố
Bài 6. Một vật mang điện âm là do:
A. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtrôn nhiều hơn số proton.
B. nó có dư e.
C. nó thiếu e.
D. hạt nhân nguyên tử của nó có số proton nhiều hơn số notron.
Bài 7. Hạt nhân 17.png có khối lượng 16,9947 u. Biết khối lượng của proton và notron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của 17.png là
A. 0,1294 u.
B. 0,1532 u.
C. 0,1420 u.
D. 0,1406 u.
Bài 8. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các hạt :
A. Proton.
B. Notron.
C. Electron.
D. Nguyên tử.
Bài 9. Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:
A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.
B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.
C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.
D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.
Bài 10. Cho khối lượng hạt nhân  609.png  là 16,9947u; của notron là 1,0087u; của proton là 1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân 609.png  là:
A. 0,142u.
B. 0,1406u.
C. 0,1294u
D.
0,1532u

Bài 11. Hạt nhân nguyên tử Cacbon 15r.png có cấu tạo gồm
A. 6 proton và 8 notron.
B. 8 proton và 6 notron
C. 6 proton và 14 notron.
D. 14 proton và 6 notron.
Bài 12. Hạt nhân 32.png có khối lượng là 59,919 u. Biết khối lượng của proton là 1,0073u và khối lượng của notron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 32.png
A. 0,56 u.
B. 3,154 u.
C. 0,536 u.
D. 3,637 u.
Bài 13. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. hạt nhân 29.png nguyên tử   được cấu tạo gồm Z proton và A notron.
B. hạt nhân 29.png nguyên tử   được cấu tạo gồm Z notron và (A + Z) proton.
C. hạt nhân 29.png nguyên tử được cấu tạo gồm Z proton và (A – Z) notron.
D. hạt nhân 29.png nguyên tử   được cấu tạo gồm Z notron và A proton.
Bài 14. Biết khối lượng của hạt nhân U238 là 238,00028u, khối lượng của proton và notron là mp = 1,007276U; mn = 1,008665u; lu = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của Urani 25.png là bao nhiêu?
A. 1400,47 MeV.
B. 1740,04 MeV.
C. 1800,74 MeV.
D. 1874 MeV.
Bài 15. Chọn phát biểu đúng?
A. Lực hạt nhân là lực liên kết các nuclon, nó chỉ có tác dụng ở khoảng cách rất ngắn vào cỡ 10-10 m.
B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số notron nhưng khác nhau về số proton gọi là các đồng vị.
C. Độ hụt khối của hạt nhân là độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nuclon tạo thành hạt nhân và khối lượng hạt nhân.
D. Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần cung cấp để các nuclon ( đang đứng riêng rẽ ) liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.
Bài 16. Hạt nhân nguyên tử càng bền vững khi có
A. số khối càng lớn.
B. số notron càng lớn.
C. năng lượng liên kết riêng càng lớn.
D. năng lượng liên kết càng lớn.
Bài 17. Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo từ
A. proton.
B. notron.
C. photon.
D. nuclon.
Bài 18. Xét phản ứng hạt nhân 31.png . Biết khối lượng hạt nhân α, Al, P và notron lần lượt là: 4,0015u; 26,97435u; 29,97005u; 1,00867u và 1u = 931,5 meV/c2. Phản ứng này, năng lượng:
A. thu vào là 2,673 MeV
B. tỏa ra là 2,873 MeV
C. tỏa ra là 2,673 MeV
D. thu vào là 2,873 MeV
Bài 19. Chọn đáp án sai. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ:
A. các proton.
B. các notron.
C. các electron.
D. các nuclon.
Bài 20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hạt nhân đồng vị?
A. cả A, B, C đều đúng.
B. các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z.
C. các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A.
D. các hạt nhân đồng vị có cùng số notron.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin