pha ban đầu
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

pha ban đầu

Tuyển chọn 431 bài tập về pha ban đầu

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là \({A_1},{\varphi _1}\) và \({A_2},{\varphi _2}\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ A được tính theo công thức
A. \(A = \sqrt {{A_1} + {A_2} - 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _1} - {\varphi _2}} \right)} .\)
B. \(A = \sqrt {{A_1} + {A_2} + 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _1} - {\varphi _2}} \right)} .\)
C. \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _1} - {\varphi _2}} \right)} .\)
D. \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _1} - {\varphi _2}} \right)} .\)
Bài 2. Một con lắc lò xo có \(m = 500g\) dao động điều hòa với cơ năng 10mJ. Lấy gốc thời gian khi vật có vận tốc 0,1m/s và gia tốc là \( - \sqrt 3 m/{s^2}\). Pha ban đầu của dao động là
A. \(\pi /2\) 
B. \( - \pi /6\)
C. \( - \pi /4\)
D.
\( - \pi /3\) 

Bài 3. Cho dòng điện chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có cường độ \(i = 6cos\left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)A\). Hãy chọn đáp án sai khi nói về dòng điện này?
A. Cường độ hiệu dụng là 6 A.
B. Cường độ tức thời lúc t = 0,01 s là \( - 3\sqrt 3 \) A.
C. Chu kỳ là 0,02 s.
D. Pha ban đầu là \(\dfrac{\pi }{6}\) rad. 
Bài 4. Đối với một dao động riêng điều hòa, đại lượng nào sau đây hoàn toàn không phụ thuộc vào cách kích thích dao động?
A. Tần số
B. biên độ
C. pha ban đầu
D. Cơ năng
Bài 5. Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới tại điểm cố định sẽ không cùng
A. tần số
B. tốc độ
C. bước sóng
D. pha ban đầu.
Bài 6. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng
A. biên độ nhưng khác tần số
B. pha ban đầu nhưng khác tần số
C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian
D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian
Bài 7. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = 6\cos \left( {\pi t - \dfrac{\pi }{2}} \right)\)cm. Pha ban đầu có giá trị
A. \( - \dfrac{\pi }{2}\)
B. \(\pi t - \dfrac{\pi }{2}\)
C. \(\pi t\)
D. \(\pi \)
Bài 8. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hai con lắc lò xo trên sàn nằm ngang. Nhận xét nào sau đây là đúng.
A. Hai con lắc đều thực hiện dao động điều hòa cùng chu kỳ.
B. Con lắc với đồ thị là đường (1) đang dao động tắt dần với cùng chu kỳ với con lắc còn lại.
C. Hai con lắc dao động với cùng chu kỳ và cùng pha ban đầu.
D. Con lắc với đồ thị là đường (1) đang dao động cưỡng bức.
Bài 9. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc.
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
D. Hệ số lực cản của ma sát nhớt. tác dụng lên vật.
Bài 10. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai đao động có phương trình ly độ lần lượt là x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp tanφ được tính bằng biểu thức
A.
B.
C.
D.
Bài 11. Chọn câu trả lời đúng. Dao động tự do là dao động có
A. chu kì và biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài.
B. chu kì và năng lượng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài.
C. chu kì và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài.
D. biên độ và pha ban đầu chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài.
Bài 12. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc
A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
C. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
D. hệ số lực cản(của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động.
Bài 13. Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.
A. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
B. cùng tần số với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
C. luôn lệch pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cùng tần số và cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Bài 14. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 55.png có biểu thức động năng là 55.1.png. Cơ năng và pha ban đầu của vật lần lượt là
A. 55a.png
B. 55b.png
C. 55c.png
D. 55d.png
Bài 15. Cho các nhận định sau
(1). Khi thay đổi kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng tần số và pha ban đầu thay đổi.
(2). Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và vận tốc là đường elip.
(3). Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược pha nhau.
(4). Dao động điều hòa có quỹ đạo là đường hình Sin.
(5). Gia tốc của dao động điều hòa luôn cùng pha với lực kéo về.
(6). Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều.
Số nhận định sai
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 16. Kết luận sai khi nói về dao động điều hòa
A. Vận tốc có thể bằng 0
B. Gia tốc có thể bằng 0.
C. Động năng không đổi.
D. Biên độ và pha ban đầu phụ thuộc vào những điều kiện ban đầu.
Bài 17. Pha ban đầu φ cho phép xác định
A. trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu
B. vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
C. ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ
D. gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
Bài 18. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động
B. Pha ban đầu
C. Li độ
D. Biên độ
Bài 19. Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian và
A. cùng biên độ
B. cùng chu kỳ
C. cùng pha dao động
D. cùng pha ban đầu.
Bài 20. Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi A. B.
A. tần số và biên độ
B. pha ban đầu và biên độ.
C. biên độ
D.
tần số và pha ban đầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017