Quang điện trở

Tuyển chọn 61 bài tập về Quang điện trở

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Chọn phát biểu sai khi nói về Quang điện trở.
A. Khi được chiếu sáng thì điện trở của quang điện trở giảm mạnh.
B. Quang điện trở hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của ánh sáng khi chiếu vào bán dẫn.
C. Quang điện trở được sử dụng trong một số mạch điện tự động.
D. Bộ phận chính của quang điện trở là lớp bán dẫn p – n tiếp xúc nhau, có gắn hai điện cực.
Bài 2. Một nguồn điện không đổi, có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 6 V và 2 Ω, được mắc với một quang điện trở để tạo thành một mạch kín. Quang điện trở được chiếu bởi một nguồn sáng thích hợp có cường độ sáng không đổi, người ta đo được cường độ dòng điện qua mạch là 0,2 A, giá trị của quang điện trở bằng
A. 28 Ω.
B. 30 Ω.
C. 2,8 Ω.
D. 3,0 Ω.
Bài 3. Dùng tuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. nguyên tắc hoạt động của quang điện trở.
B. hiện tượng quang điện ngoài.
C. hiện tượng quang – phát quang.
D. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
Bài 4. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng
A. phát quang của chất rắn.
B. tán sắc ánh sáng.
C. quang điện ngoài.
D. quang điện trong.
Bài 5. Một học sinh làm thí nghiệm như sau: chiếu một chùm ánh sáng kích thích AS vào một quang điện trở R như hình vẽ, thì thấy chỉ số của ampe kế tăng lên so với trước khi chiếu AS. Biết ampe kế và volt kế là lí tưởng. Chỉ số của ampe kế và Volt kế sẽ thay đổi thế nào nếu ta tắt chùm sáng AS
33h.png
A. Chỉ số V giảm còn chỉ số của A tăng
B. Chỉ số V tăng còn chỉ số A giảm
C. Chỉ số A và V đều tăng
D. Chỉ số A và V đều giảm
Bài 6. Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. nhiệt điện.
B. quang – phát quang.
C. quang điện ngoài.
D. quang điện trong.
Bài 7. Linh kiện nào sau đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?
A. Điện nhiệt kế.
B. Tế bào quang điện.
C. Quang điện trở.
D. Điện trở dây quấn.
Bài 8. Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài vì nó nhận năng lượng ánh sáng từ bên ngoài.
B. Điện trở của quang điện trở giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
C. Chất quang dẫn là chất dẫn điện kém khi không chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. Công thoát êlectron của kim loại thường lớn hơn năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết trong chất bán dẫn.
Bài 9. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng quang điện ngoài.
B. hiện tượng quang điện trong.
C. hiện tượng nhiệt điện.
D. sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
Bài 10. Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiên tượng
A. Quang điện ngoài.
B. Nhiệt điện.
C. Quang điện trong.
D. Quang- phát quang.
Bài 11. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:
A. hiện tượng nhiệt điện
B. Hiện tượng quang điện ngoài.
C. Hiện tượng quang điện trong.
D. sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
Bài 12. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng phát quang của chất rắn.
B. hiện tượng quang điện trong.
C. hiện tượng quang điện ngoài.
D. hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Bài 13. Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
A. Với mỗi chùm ánh sáng, các photon đều mang năng lượng bằng nhau.
B. Tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.
C. Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
D. Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ dẫn đến phát ra một photon khác.
Bài 14. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. quang và phát quang.
Bài 15. Quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng
A. phát xạ cảm ứng.
B. quang điện ngoài.
C. quang điện trong.
D. quang - phát quang.
Bài 16. Điện trở suất của một quang điện trở làm bằng chất bán dẫn sẽ giảm đi nếu nó được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Kết quả này là ứng dụng của hiện tượng
A. quang dẫn.
B. quang phát quang.
C. hóa phát quang.
D. điện phát quang.
Bài 17. Quang điện trở và pin quang điện đều
A. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
B. hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong
C. hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng
D. biến quang năng thành điện năng
Bài 18. Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. nhiệt điện
B. quang điện ngoài
C. quang – phát điện
D. quang điện trong
Bài 19. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng phát quang của chất rắn
B. hiện tượng quang điện ngoài
C. hiện tượng quang điện trong
D. hiện tượng tán sắc ánh sáng
Bài 20. Khi nói về ánh sáng, phát triển nào sau đây sai?
A. hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
B. tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng cao và cường độ lớn.
C. trong chân không, phôtôn bay với tốc độ 3.108 m/s dọc theo tia sáng.
D. ánh sáng huỳnh quang có bước sóng ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích.