Quang phổ vạch
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quang phổ vạch

Tuyển chọn 307 bài tập về Quang phổ vạch

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Phát biểu nào sau đây về quang phổ vạch là đúng?
A. Quang phổ vạch chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
B. Quang phổ vạch không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn phát.
C. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
D. Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch sáng riêng lẻ xen kẻ đều đặn.
Bài 2. Quang phổ vạch phát xạ của khí Hiđrô trong vùng ánh sáng nhìn thấy gồm
A. hai vạch vàng đặc trưng rất gần nhau.
B. nhiều vạch với một vạch vàng đặc trưng.
C. nhiều vạch với một vạch đỏ đặc trưng.
D. hai vạch đỏ đặc trưng rất gần nhau.
Bài 3. Kết luận nào sau đây là sai ?
A. Tia hồng ngoại và tử ngoại có thể dùng để sấy sản phẩm nông nghiệp, tia X có thể dùng để kiểm tra các khuyết tật của sản phẩm công nghiệp.
B. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát, quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn phát.
C. Người ta thường dùng tia hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị điện tử.
D. Tia tử ngoại bị nước hấp thụ mạnh.
Bài 4. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.
B. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
D. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.
Bài 5. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng riêng.
B. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
D. Quang phổ vạch chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát.
Bài 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
C. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện  luôn cho quang phổ vạch.
D. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện  luôn cho quang phổ liên tục.
Bài 7. Quang phổ của mặt trời quan sát được trên Trái Đất là
A. Quang phổ vạch phát xạ.
B. Quang phổ liên tục.
C. Quang phổ vạch hấp thụ.
D. Quang phổ liên tục xen kẽ với quang phổ vạch.
Bài 8. Quang phổ vạch của chất khí loãng có số lượng vạch và vị trí các vạch phụ thuộc vào
A. áp suất.
B. bản chất của chất khí.
C. cách kích thích.
D. nhiệt độ.
Bài 9. Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ ?
A. Chất lỏng bị nung nóng
B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng
C. Chất rắn bị nung nóng
D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp
Bài 10. Thanh sắt và thanh niken tách rời nhau được nung nóng đến cùng nhiệt độ 12000C thì phát ra
A. hai quang phổ vạch không giống nhau.
B. hai quang phổ vạch giống nhau.
C. hai quang phổ liên tục không giống nhau.
D.
hai quang phổ liên tục giống nhau.
Bài 11. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?
A. Dựa vào quang phổ vạch thu được, ta có thể xác định nhiệt độ của khối khí
B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy
C. Do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra
D. Là quang phổ gồm những vạch màu riêng lẻ nằm trên một nền tối
Bài 12. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào có nội dung sai?
A. Tia X và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
B. Chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch
C. Chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
Bài 13. Quang phổ vạch hấp thụ là quang phổ
A. Gồm những vạch màu biến đổi liên tục.
B. Gồm các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.
C. Gồm những vách
D. Gồm những vạch tối xen kẽ vạch sáng cách đều nhau.
Bài 14. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.
B. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.
C. Các chất khí bị nung nóng ở áp suất cao thì phát ra quang phổ vạch.
D. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng riêng.
Bài 15. Trong quang phổ vạch của hiđrô , bước sóng của vạch quang phổ ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1218 μm, bước sóng ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo N về quỹ đạo K là 0,0974 μm. Cho h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s, khi các electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì các phôtôn mà nguyên tử bức xạ có thể gây ra được hiện tượng quang điện với kim loại nào sau đây?
A. Canxi có công thoát 2,760 eV và natri có công khai thoát 2,484 eV.
B. Canxi có công thoát 2,760 eV.
C. Natri có công thoát 2,484 eV.
D. Kẽm có công thoát là 3,549 eV.
Bài 16. Chọn câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ?
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ nguồn sáng.
B. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng.
C. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
D. Mỗi nguyên tố hoá học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ riêng đặc trưng.
Bài 17. Chọn câu SAI:
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ của nguồn sáng.
B. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C. Mỗi nguyên tố có một quang phổ vạch đặt trưng riêng.
D. Dựa vào quang phổ vạch ta biết được thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
Bài 18. Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch đặc trưng là đỏ, lam, chàm và vạch tím.
B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau.
C. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
D. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.
Bài 19. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?
A. Là hệ thống vạch màu ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
B. Các nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch khác nhau.
C. Do chất khí ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích phát sáng.
D. Được ứng dụng để xác định nhiệt độ của nguồn sáng
Bài 20. Trong quang phổ vạch phát xạ của một khối khí Hydro loãng, bước sóng ngắn nhất trong vùng hồng ngoại ứng với sự dịch chuyển giữa các quỹ đạo dừng nào dưới đây ?
A. Vô cùng về M.
B. N về M.
C. O về M.
D. P về M.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017