tính oxi hóa
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

tính oxi hóa

Tuyển chọn 891 bài tập về tính oxi hóa

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các phương trình hóa học sau:
(1) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2
(2) 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
(3) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu
Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần (từ trái sang phải) tính oxi hóa của các ion kim loại là
A. Fe2+, Fe3+, Cu2+ .
B. Fe2+, Cu2+, Fe3+.
C. Fe3+, Fe2+, Cu2+.
D. Cu2+, Fe2+, Fe3+.
Bài 2. Cho các phát biểu:
(a) Oxi hóa bột đồng (II) oxit màu đen bởi khí NH3 (to) thì thu được chất rắn màu đỏ đồng.
(b) Muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm đặc, nóng giải phóng khí amoniac.
(c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí NH3 ẩm.
(d) Muối nitrat thể hiện tính oxi hóa mạnh trong môi trường axit.
(e) Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 4: 1) tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư.
(f) Người ta khai thác và nhiệt phân các muối amoni để điều chế khí nitơ trong công nghiệp.
(g) Các muối photphat đều tan tốt trong nước.
Số phát biểu đúng là
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 3. Cho các phát biểu sau:
(a) Kim loại Cu tan trong dung dịch FeCl3 dư.
(b) Hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong dung dịch HCl dư.
(c) Dung dịch AgNO3 không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Ion Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion Fe2+.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 4. Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng hóa học nào sau đây?
A. C+ 2H2  aloi.pngCH4
B. C + O2   Screenshot_36.pngCO2
C. 3C + CaO   Screenshot_36.pngCaC2 + CO
D. 2C + O2   Screenshot_36.png2CO
Bài 5. Ion kim loại nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong số các ion: Al3+; Fe2+ ; Fe3+; Ag+?
A. Fe2+.
B. Fe3+.
C. Ag+.
D. A13+.
Bài 6. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ca2+.
B. Ag+.
C. Cu2+.
D. Zn2+.
Bài 7. Phát biểu không đúng là
A. Cr có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
B. CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa, còn hợp chất Cr(VI) chỉ có tính oxi hoá mạnh.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, đều có tính chất lưỡng tính.
Bài 8. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Ni2+.
B. Zn2+.
C. Cu2+.
D.
Ca2+.

Bài 9. Trong các ion sau, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Na+.
B. Mg2+.
C. Fe3+.
D. Ag+.
Bài 10. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Bài 11. Người ta có thể sát trùng bằng dung dịch muối ăn NaCl, chẳng hạn như hoa quả tươi, rau sống được ngâm trong dung dịch NaCl từ 10 - 15 phút. Khả năng diệt khuẩn của dung dịch NaCl là vì:
A. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Cl- có tính khử.
B. dung dịch NaCl độc.
C. hiện tượng thẩm thấu làm vi khuẩn bị mất nước.
D. dung dịch NaCl có thể tạo ra ion Na+ có tính oxi hóa.
Bài 12. Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 13. Cho dãy các ion : Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là
A. Fe2+
B. Sn2+
C. Cu2+
D. Ni2+
Bài 14. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
A. Na+
B. Fe2+
C. Cu2+
D. Ag+
Bài 15. Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây ?
A. CH3CHO + H2 Screenshot_23.png CH3CH2OH.
B. 2CH3CHO + 5O2 Screenshot_36.png 4CO2 + 4H2O.
C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.
D. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2Screenshot_36.png CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.
Bài 16. Cho các phát biểu sau:
(1) Nhôm là kim loại lưỡng tính.
(2) Trong phản ứng hóa học, ion kim loại thể hiện tính oxi hóa.
(3) Nguyên tắc để làm mềm nước cứng là khử ion Mg2+, Ca2+.
(4) Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn các tấm kẽm vào vỏ tàu.
(5) Có thể dùng bình khí CO2 để dập tắt đám cháy kim loại Mg, Al.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 17. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Thành phần chính của quặng hematit là Fe3O4.
B. CrO3 có màu đen, còn dung dịch K2CrO4 có màu da cam.
C. CrO3 và dung dịch K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.
D. Hàm lượng cacbon trong gang thấp hơn trong thép.
Bài 18. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là?
A. Tính khử.
B. Tính oxi hóa.
C. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.
D. Không có tính khử, không có tính oxi hóa.
Bài 19. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất:
A. Al3+.
B. K+.
C. Ag+.
D. Cu2+.
Bài 20. Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với
A. H2.
B. Cu(OH)2.
C. AgNO3/NH3.
D. dung dịch Br2.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017