tỏa năng lượng
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

tỏa năng lượng

Tuyển chọn 112 bài tập về tỏa năng lượng

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hạt nhân phân rã β+ tạo thành hạt nhân và tỏa năng lượng E. Biết năng lượng liên kết của C và B lần lượt là 73,743 MeV và 76,518 MeV. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2, khối lượng các hạt prôtôn, nơtron và êlectron lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u và 0,00055 u. Giá trị của E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,48 MeV.
B. 0,95 MeV.
C. 2,77 MeV.
D. 3,56 MeV.
Bài 2. Một phản ứng hạt nhân có tổng khối lượng các hạt sau phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Đây là phản ứng
A. thu năng lượng.
B. nhiệt hạch.
C. tỏa năng lượng.
D. phân hạch.
Bài 3. Hạt nhân \(_{88}^{226}Ra\) đứng yên phóng ra một hạt \(\alpha \) và biến đổi thành hạt nhân X, phản ứng tỏa năng lượng W. Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Hạt nhân X có động năng bằng
A. \(\dfrac{{113}}{2}{\rm{W}}\).
B. \(\dfrac{2}{{45}}{\rm{W}}\).
C. \(\dfrac{{\rm{2}}}{{113}}{\rm{W}}\)
D. \(\dfrac{{{\rm{45}}}}{2}{\rm{W}}\).
Bài 4. Sự phân hạch của hạt nhân urani \({}_{92}^{235}U\) khi hấp thụ một nơtron chậm được cho bởi phương \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{92}^{236}U \to {}_{57}^{143}La + {}_{35}^{87}Br + k.{}_0^1n\). Chọn đáp án sai?
A. Phản ứng luôn tỏa năng lượng. 
B. Có thể xảy ra phản ứng dây chuyền. 
C. k = 3.
D. Đây là phản ứng phân hạch.
Bài 5. Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?
A. Hạt tạo thành kém bền vững hơn hạt ban đầu .
B. Là phản ứng hạt nhân nhân tạo.
C. Có tính chất dây chuyền.
D. Luôn tỏa năng lượng.
Bài 6. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Bài 7. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,....
B. Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng của hạt nhân mẹ.
C. Hạt nhân con bền vững hơn hạt nhân mẹ.
D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Bài 8. Khi nói về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, điều nào sau đây là sai?
A. Các hạt nhân sản phẩm bền hơn các hạt nhân tương tác
B. Tổng độ hụt các hạt tương tác nhỏ hơn tổng độ hụt khối các hạt sản phẩm.
C. Tổng khối lượng các hạt tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sản phẩm.
D. Tổng năng lượng liên kết của các hạt sản phẩm lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt tương tác
Bài 9. Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là đúng?
A. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ thấp.
D. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ cao.
Bài 10. Hai hạt nhân A và B tham gia phản ứng tạo ra hai hạt nhân C và D có khối lượng thỏa: mA + mB > mC + mD . Phản ứng này là
A. phản ứng thu năng lượng, các hạt A, B bền hơn C, D.
B. phản ứng tỏa năng lượng, các hạt A, B bền hơn C, D.
C. phản ứng thu năng lượng, các hạt C, D bền hơn A, B.
D. phản ứng tỏa năng lượng, các hạt C, D bền hơn A, B.
Bài 11. Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?
A. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích.
C. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng lớn hơn phản ứng nhiệt hạch.
D. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được.
Bài 12. Khẳng định nào sau đây sai khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?
A. Cả hai loại phản ứng này đều tỏa năng lượng.
B. Con người đã chủ động tạo ra được hai phản ứng này.
C. Các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.
D. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn một phản ứng phân hạch.
Bài 13. Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này
A. thu năng lượng 18,63 MeV.
B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.
C. thu năng lượng 1,863 MeV.
D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.
Bài 14. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng là 37,9638 u và tổng khối lượng nghỉ các hạt sau phản ứng là 37,9656 u. lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng này
A. tỏa năng lượng 16,8 MeV.
B. thu năng lượng 1,68 MeV.
C. thu năng lượng 16,8 MeV.
D. tỏa năng lượng 1,68 MeV.
Bài 15. Dùng prôtôn bắn vào Screenshot_7.pngđứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau X . Hai hạt nhân X có cùng động năng và hợp với nhau góc φ. Biết phản ứng tỏa năng lượng. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u bằng số khối. Góc φ phải thỏa mãn 
A. cosφ > 0,875.
B. cosφ > 0,75.
C. cosφ < -0,875.
D. cosφ < -0,75.
Bài 16. Chọn phát biểu đúng?
A. Trong phóng xạ hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ các hạt nhân được bảo toàn.
B. Lực gây ra phóng xạ hạt nhân là lực điện trường.
C. Quá trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ,...
D. Phóng xạ hạt nhân là một dang phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Bài 17. Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
A. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích
B. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được
C. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
D. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng
Bài 18. Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng thì
A. tổng khối lượng các hạt tham gia nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt tạo thành.
B. tổng độ hụt khối của các hạt tham gia nhỏ hơn tổng độ hụt khối các hạt tạo thành.
C. tổng năng lượng liên kết của các hạt tham gia lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt tạo thành.
D. năng lượng liên kết riêng trung bình của các hạt tham gia lớn hơn năng lượng liên kết riêng trung bình của các hạt tạo thành.
Bài 19. Khẳng định nào sau đây sai khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?
A. Con người đã chủ động tạo ra được hai phản ứng này.
B. Các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.
C. Cả hai loại phản ứng này đều tỏa năng lượng.
D. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng lớn hơn một phản ứng phân hạch.
Bài 20. Chọn phát biểu sai.
A. Phản ứng nhiệt hạch tạo ra ít bụi phóng xạ hơn phản ứng phân hạch.
B. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
C. Mỗi phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.
D. Bom hiđrô là một trong những ứng dụng của phản ứng nhiệt hạch.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin