Nếu tan alpha = frac{{2rs}}{{{r^2} - {s^2}}} với alpha là góc nhọn và r > s > 0. Tính giá trị của cos alpha bằng:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Nếu tan alpha = frac{{2rs}}{{{r^2} - {s^2}}} với alpha là góc nhọn và r > s > 0. Tính giá trị của cos alpha bằng:

ID 339655.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 11:47 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.