Biểu thức A = cos {20^0} + cos {40^0} + cos {60^0} + ... + cos {160^0} + cos {180^0} có giá trị bằng:
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biểu thức A = cos {20^0} + cos {40^0} + cos {60^0} + ... + cos {160^0} + cos {180^0} có giá trị bằng:

ID 339724.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:30 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tuankhai2002 Tuankhai2002 tự luận giải sao thầy . 19/4/2018
19/4/2018 lúc 21:59
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: