Cho sin a = - frac{{12}}{{13}};frac{{3pi }}{2} < a < 2pi . Tính cos left( {frac{pi }{3} - a} right)
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho sin a = - frac{{12}}{{13}};frac{{3pi }}{2} < a < 2pi . Tính cos left( {frac{pi }{3} - a} right)

ID 513590.

23.png

A. 23a.png
B. 23b.png
C. 23c.png
D. 23d.png
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:45 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
23g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
duonglee19101 cosa>0 chứ ạ
6/5/2018 lúc 8:48
phong1579 góc phần tư mà
31/5/2018 lúc 14:49
Hathikieulinh2k2 C chứ ạ ?
28/6/2018 lúc 10:31
normalone C cũng sai nốt, bấm máy ra (5-12 căn 3)/26
28/6/2018 lúc 11:3
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: