Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?

ID 339734.

1.png

A. 1.png
B. 1.png
C. 1.png
D. 1.png
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 4/4/2017 lúc 14:36 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
phukute1425 ???? . 6/5/2017
6/5/2017 lúc 21:10
dinhthuy249 bài này bấm máy . 6/5/2017
6/5/2017 lúc 21:41 Cảm ơn