Đơn giản sin left( {x - y} right)cos y + cos left( {x - y} right)sin y, ta được:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đơn giản sin left( {x - y} right)cos y + cos left( {x - y} right)sin y, ta được:

ID 513605.

30.png

A. 30a.png
B. 30b.png
C. 30c.png
D. 30d.png
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20/4/2017 lúc 10:49 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
30g.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.