- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?” - Yukiko: “”
Moon.vn - Học để khẳng định mình

- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?” - Yukiko: “”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Null

ID [755965]

- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?”
- Yukiko: “__________”

A. Tickets are not very expensive.
B. I’d rather not, that film is terrible!
C. Sure thing, let’s watch the film at home!
D. I don’t see why not!
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Tạm dịch: - Fuji: “Tại sao chúng ta không đi xem phim tối nay nhỉ?” – Yukiko: “_________”.
A. Vé không đắt lắm. B. Tôi không thích, bộ phim đó thật khủng khiếp!
C. Chắc chắn rồi, hãy xem phim tại nhà! D. Được/ OK.
thealchemist B cũng được mà
19 Tháng 6 lúc 20:11
nguyenhibang01 có thể bạn sẽ cảm thấy nó cũng đúng nhưng bạn đọc kĩ dịch ý , nó đang rủ đi xem phim chứ nó có hỏi cảm nhận về bộ phim đâu nên ý d là đúng nhất nha
20 Tháng 6 lúc 20:24 Cảm ơn