- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?” - Yukiko: “”
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?” - Yukiko: “”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Null

ID 755965.

- Fuji: “Why don’t we go to the cinema this evening?”
- Yukiko: “__________”

A. Tickets are not very expensive.
B. I’d rather not, that film is terrible!
C. Sure thing, let’s watch the film at home!
D. I don’t see why not!
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:27 Link fb:
Tạm dịch: - Fuji: “Tại sao chúng ta không đi xem phim tối nay nhỉ?” – Yukiko: “_________”.
A. Vé không đắt lắm. B. Tôi không thích, bộ phim đó thật khủng khiếp!
C. Chắc chắn rồi, hãy xem phim tại nhà! D. Được/ OK.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
thealchemist B cũng được mà
19 Tháng 6 lúc 20:11
nguyenhibang01 có thể bạn sẽ cảm thấy nó cũng đúng nhưng bạn đọc kĩ dịch ý , nó đang rủ đi xem phim chứ nó có hỏi cảm nhận về bộ phim đâu nên ý d là đúng nhất nha
20 Tháng 6 lúc 20:24 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ