Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

ID [655431]

Axit amin là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

A. Protein. 
B. Gen.
C. tARN.
D. mARN.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A
Bình luận