Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử ?

ID [304480]

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này

A.khi lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con.
B.có kiểu gen giống nhau.
C.không thể sinh sản hữu tính.
D.có kiểu hình giống hệt nhau cho dù được nuôi trong các môi trường khác nhau.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
A sai. Các con bò con có cùng giới tính (vì cùng 1 phôi ban đầu) nên không thể giao phối với nhau.
B đúng, D sai. Có kiểu gen giống nhau, nhưng kiểu hình còn phụ thuộc vào sự tương tác với môi trường.
C sai. Sinh sản hữu tính bình thường.
Bình luận