Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

ID 636745.

Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

A. Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
B. In order not to keep the cattle away from the wheat field, they erected a barn.
C. They erected a barn in case the cattle couldn’t get out into the wheat field.
D. They erected a barn, and as a result, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenoanh8892 ( Nguyễn Thị Oanh ) 1/3/2018 lúc 15:56 Link fb: https;//facebook.com/moon.vn
Câu gốc: Bởi vì họ dựng một cái chuồng gia súc, đàn bò không thể đi vào cánh đồng lúa mỳ.
Đáp án: D. Họ dựng một cái chuồng gia súc, và kết quả là đàn bò không thể đi vào cánh đồng lúa mỳ.
Cấu trúc: As a result + clause nghĩa là “kết quả là”
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A sai vì “so that + clause” dùng để chỉ mục đích, nghĩa là “nhằm để”.
- B khác nghĩa. (Để giúp đàn bò đến gần cánh đồng, họ đã dựng 1 cái chuồng gia súc.)
- C sai vì sử dụng “in case” nghĩa là “phòng khi, trong trường hợp”.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Oanh nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
duongtuoi the hell
24/3/2018 lúc 19:3
nttthao0420 the heck
30/3/2018 lúc 16:12 Cảm ơn
duongtuoi the huck
8/4/2018 lúc 7:48 Cảm ơn
ceothuytrang Key )
25/3/2018 lúc 5:59
alivepool99 key có sao đâu chị? :v
25/3/2018 lúc 8:19 Cảm ơn
Fralone nhìn A kìa .. đề lỗi :v .. không có SO THAT
25/3/2018 lúc 8:19 Cảm ơn
minhanh2k hay ...
25/3/2018 lúc 9:35
dangtrang711 đáp án A có sai đâu ạ
25/3/2018 lúc 14:44 Cảm ơn
Nguynfallthan keep away có nghĩa là gì thế mấy cậu?
25/3/2018 lúc 16:19
Fralone keep away from st: tránh xa nhé
25/3/2018 lúc 16:23 Cảm ơn
lekimloc12b1 câu a y cHang câu trên
a sai chắc trên sai luôn
26/3/2018 lúc 17:36
dolankid2000 sau as a result có phẩy ko ạ?
30/3/2018 lúc 7:58
Truongthimyhue cụm cần học
erected a barn : dựng một cái chuồng
30/3/2018 lúc 16:4
daihocngoaingu99 câu A làm gì có So that đâu ạ??
26/4/2018 lúc 15:52
haphuongthao99 mod sửa key
28/4/2018 lúc 0:12
alivepool99 sửa đề luôn á chị :v
28/4/2018 lúc 0:29 Cảm ơn
koldbreaks đề như thế nào ấy nhỉ ?
15/5/2019 lúc 21:16
daukhac chonj lại câu làm sao cho gần nghĩa nhất với câu của đề bn ạ
15/5/2019 lúc 21:31 Cảm ơn
koldbreaks câu A không có "So that" .. ý mình là đề bị làm sao ấy
15/5/2019 lúc 21:33 (1) Cảm ơn
daukhac smod chưa sửa lại đề ý mà
15/5/2019 lúc 22:18 Cảm ơn
sonny143 smod không sửa được đề, chỉ có mod mới sửa được đề thôi á, smod chỉ giải đáp bài tập, còn sửa key thì có muốn cũng không làm được vì không có quyền trong hệ thống, nhiều khi thấy key sai cũng lực bất tòng tâm luôn á bạn.
15/5/2019 lúc 22:24 (1) Cảm ơn