Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

ID [0]

Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.

A.Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
B.In order not to keep the cattle away from the wheat field, they erected a barn.
C.They erected a barn in case the cattle couldn’t get out into the wheat field.
D.They erected a barn, and as a result, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DCâu gốc: Bởi vì họ dựng một cái chuồng gia súc, đàn bò không thể đi vào cánh đồng lúa mỳ.
Đáp án: D. Họ dựng một cái chuồng gia súc, và kết quả là đàn bò không thể đi vào cánh đồng lúa mỳ.
Cấu trúc: As a result + clause nghĩa là “kết quả là”
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A sai vì “so that + clause” dùng để chỉ mục đích, nghĩa là “nhằm để”.
- B khác nghĩa. (Để giúp đàn bò đến gần cánh đồng, họ đã dựng 1 cái chuồng gia súc.)
- C sai vì sử dụng “in case” nghĩa là “phòng khi, trong trường hợp”.
Bình luận
koldbreaks - đề như thế nào ấy nhỉ ?

Trả lời

daukhac chonj lại câu làm sao cho gần nghĩa nhất với câu của đề bn ạ
koldbreaks câu A không có "So that" .. ý mình là đề bị làm sao ấy
daukhac smod chưa sửa lại đề ý mà
sonny143 smod không sửa được đề, chỉ có mod mới sửa được đề thôi á, smod chỉ giải đáp bài tập, còn sửa key thì có muốn cũng không làm được vì không có quyền trong hệ thống, nhiều khi thấy key sai cũng lực bất tòng tâm luôn á bạn.
haphuongthao99 - mod sửa key

Trả lời

alivepool99 sửa đề luôn á chị :v
daihocngoaingu99 - câu A làm gì có So that đâu ạ??

Trả lời

truongthimyhue - cụm cần học
erected a barn : dựng một cái chuồng

Trả lời

dolankid2000 - sau as a result có phẩy ko ạ?

Trả lời

lekimloc12b1 - câu a y cHang câu trên
a sai chắc trên sai luôn

Trả lời

nguynfallthan - keep away có nghĩa là gì thế mấy cậu?

Trả lời

fralone keep away from st: tránh xa nhé
minhanh2k - hay ...

Trả lời

dangtrang711 đáp án A có sai đâu ạ
ceothuytrang - Key )

Trả lời

alivepool99 key có sao đâu chị? :v
fralone nhìn A kìa .. đề lỗi :v .. không có SO THAT
duongtuoi - the hell

Trả lời

nttthao0420 the heck
duongtuoi the huck