Biên độ dao động khi có sự cộng hưởng cơ phụ thuộc vào
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Biên độ dao động khi có sự cộng hưởng cơ phụ thuộc vào

ID 625577.

Biên độ dao động khi có sự cộng hưởng cơ phụ thuộc vào

A. tần số ngoại lực tác dụng vào vật.
B. pha ban đầu của ngoại lực tác dụng vào vật.
C. sự chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.
D. lực cản của môi trường.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

16/1/2018 lúc 16:26 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop

10e.png
hangactiviti sao câu C lai ldk ạ
6/6/2018 lúc 6:18
reus98 + Câu C sai đó e :
+ vì biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản của môi trường, khi lực cản càng nhỏ biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.
6/6/2018 lúc 7:39
hangactiviti sao câu c lại k dk ạ
6/6/2018 lúc 6:18
vipmath171 theo mình là vì nó khi cộng hưởng là nó đã không còn chênh lêch nữa rồi, đề bài đang xét dao động khi đã cộng hưởng
12/6/2018 lúc 10:49
lebadac2003 biên độ vẫn phụ thuộc vào tần số ? sao câu c lại sai ạ ?
18/6/2018 lúc 0:15
dchy89 khi đang cộng hưởng rồi thì nó đang bằng nhau rồi. chỉ còn chịu tác động từ bên ngoài thôi LV
18/6/2018 lúc 0:16
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: