Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra h?

ID [667419]

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số hoán vị là 40%. Thực hiện phép lai (P): c29.png , thu được F1. Ở F1, loại kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 6%.
B. 12%.
C. 18%.
D. 24%.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
huynhhauhd KG thuần chủng: (AB/AB; Ab/Ab; aB/aB; ab/ab)( DD; dd)
(4y)x (1/2)= 4 x 6 x 1/2 = 12%
6 Tháng 9 lúc 15:37
kimthanhltt01 ghi cho mấy công thức tính nhanh được không
7 Tháng 2 lúc 21:32
huynhhauhd trong bài giảng có đấy bạn
8 Tháng 2 lúc 7:56 Cảm ơn
duchoa2001 công thức tính nhah khó nhớ, dễ nhầm, nản :(
12 Tháng 2 lúc 20:57
caohung275 Bài này phải là A chứ? 4*0,3*0,2*0,25=0,06
9 Tháng 10 lúc 23:16