Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra h?

ID [0]

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số hoán vị là 40%. Thực hiện phép lai (P): c29.png , thu được F1. Ở F1, loại kiểu gen thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A.6%.
B.12%.
C.18%.
D.24%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
libaonguyen - KG thuần chủng có 2 cái là AB/AB VÀ ab/ab chứ ạ?

Trả lời

thanhtaideokinh thuần chủng thì KG giống nhau với đồng hợp thôi như aB/aB đâu có dị hợp
caohung275 - Bài này phải là A chứ? 4*0,3*0,2*0,25=0,06

Trả lời

duchoa2001 - công thức tính nhah khó nhớ, dễ nhầm, nản :(

Trả lời

kimthanhltt01 - ghi cho mấy công thức tính nhanh được không

Trả lời

huynhhauhd trong bài giảng có đấy bạn
huynhhauhd - KG thuần chủng: (AB/AB; Ab/Ab; aB/aB; ab/ab)( DD; dd)
(4y)x (1/2)= 4 x 6 x 1/2 = 12%

Trả lời

harukazuki24680 đó là kiểu gen đồng hợp mà chẳng lẽ đồng hợp và thuần chủng là giồng nhau
harukazuki24680 à không e hiểu r ạ