Bigger tunas are more expensive than smaller ones.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

Bigger tunas are more expensive than smaller ones.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Null

ID 755978.

Bigger tunas are more expensive than smaller ones.

A. The price of bigger tunas is more expensive than smaller ones.
B. The bigger the tunas, the more expensive they are.
C. Bigger tunas are becoming more and more expensive.
D. Smaller tunas are expensive, but bigger ones are even more expensive.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:40 Link fb:
Tạm dịch: Cá ngừ càng lớn càng đắt hơn so với những con nhỏ.
A. Giá của những con cá ngừ lớn hơn đắt hơn những con nhỏ hơn.
B. Cá ngừ càng lớn càng đắt
C. Những con cá ngừ lớn hơn ngày càng trở nên đắt đỏ.
D. Những con cá ngừ nhỏ hơn đắt tiền, nhưng những con lớn hơn thậm chí còn đắt hơn.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
hatran2001 tại sao A sai
14 Tháng 6 lúc 13:38
nobihazaid Nếu là A thì phải sửa lại more expensive=> bigger
14 Tháng 6 lúc 17:21 Cảm ơn
tuongntkh câu D sao lại sai vậy
14 Tháng 6 lúc 14:5
nobihazaid câu gốc chỉ nói cá ngừ to đắt hơn cá ngừ nhỏ nhưng không nói cá ngừ nhỏ đắt
14 Tháng 6 lúc 17:15 Cảm ơn
hanoithanh05 Câu B thiếu động từ tobe mà sao vẫn đúng vậy?
Mk nghĩ p là: the bigger the tunas are, the more expensive they are.
15 Tháng 6 lúc 20:42
nobihazaid trong trường hợp này thì không cần thiết nhé bn
15 Tháng 6 lúc 22:20 Cảm ơn
captain2604 Đúng r bị thiếu are đó, k phải k cần thiết đâu.
16 Tháng 6 lúc 0:7 Cảm ơn
nobihazaid ờm tôi sai
16 Tháng 6 lúc 16:14 Cảm ơn
captain2604 Thì bạn chứng minh mình đúng đi, hờn lẫy ở đây làm gì, rồi lỡ người ta gặp câu đó lại trong phòng thi thì sao? Buồn cười.
16 Tháng 6 lúc 23:47 Cảm ơn
nobihazaid ?tôi nhận tôi sai mà?
17 Tháng 6 lúc 17:17 Cảm ơn
Phanhaiyen1505 ^^
17 Tháng 6 lúc 23:28 Cảm ơn
Phanhaiyen1505 A sao lại sai vậy ạ??
15 Tháng 6 lúc 22:33
captain2604 Vì đối tượng so sánh k tương ứng với nhau, đọc kỹ sẽ thấy, nếu k thì có thể xem lại pro S vì cô có giảng r
16 Tháng 6 lúc 0:1 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ