Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuấ?

ID [304307]

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuất hiện ở nước Nga?

A.Hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.
B.Chính quyền nhân dân lao động lần đầu được thành lập ở Nga.
C.Chính quyền nằm trong tay Nga hoàng, liên minh với tư sản.
D.Công-nông ở Nga đã bước vào thời kì quá độ xã hội chủ nghĩa.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận