Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuấ?

ID [786315]

Căn cứ nào sau đây để khẳng định: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xuất hiện ở nước Nga?

A. Hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập cùng tồn tại.
B. Chính quyền nhân dân lao động lần đầu được thành lập ở Nga.
C. Chính quyền nằm trong tay Nga hoàng, liên minh với tư sản.
D. Công-nông ở Nga đã bước vào thời kì quá độ xã hội chủ nghĩa.
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận