Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất ?

ID [664781]

Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất quá trình thủy phân và lên men đều là 80%. Khối lượng gạo chứa 90% tinh bột cần dùng là

A. 1,8 kg     
B. 0,9 kg
C. 2,25 kg  
D. 1,125 kg 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD & ĐT Bắc Giang - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Ta có sơ đồ phản ứng: Gạo \(\xrightarrow[]{90\% gao} \)Tinh bột \(\xrightarrow[]{H=0,8} \) Glucozo \(\xrightarrow[]{H=0,8} \) 2C2H5OH

Ta có VC2H5OH = 1 × 0,46 = 0,46 lít \(\Leftrightarrow\) mC2H5OH = 0,46×0,8 = 0,368 kg

\(\Leftrightarrow\) nC2H5OH = 0,368 ÷ 46 = 0,008 kgmol

⇒ mTinh bột = \(\dfrac{0,008 \times 162}{2 \times 0,8 \times 0,8 \times 0,9}\) = 1,125 kg ⇒ Chọn D

Bình luận
phamthituanh2811 số mol của tinh bột là chia hai nữa chứ ad nhỉ?
9 Tháng 6 lúc 23:39