Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất ?

ID 664781.

Cần điều chế 1 lít ancol etylic 46° (khối lượng riêng của etylic nguyên nhất là 0,8 gam/ml) từ tinh bột. Biết hiệu suất quá trình thủy phân và lên men đều là 80%. Khối lượng gạo chứa 90% tinh bột cần dùng là

A. 1,8 kg     
B. 0,9 kg
C. 2,25 kg  
D. 1,125 kg 
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Ta có sơ đồ phản ứng: Gạo \(\xrightarrow[]{90\% gao} \)Tinh bột \(\xrightarrow[]{H=0,8} \) Glucozo \(\xrightarrow[]{H=0,8} \) 2C2H5OH

Ta có VC2H5OH = 1 × 0,46 = 0,46 lít \(\Leftrightarrow\) mC2H5OH = 0,46×0,8 = 0,368 kg

\(\Leftrightarrow\) nC2H5OH = 0,368 ÷ 46 = 0,008 kgmol

⇒ mTinh bột = \(\dfrac{0,008 \times 162}{2 \times 0,8 \times 0,8 \times 0,9}\) = 1,125 kg ⇒ Chọn D

phamthituanh2811 số mol của tinh bột là chia hai nữa chứ ad nhỉ?
9 Tháng 6 lúc 23:39
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: