Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột?

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc diệt chuột?

A. NaHCO3.

B. Na2CO3.

C. Zn3P2.

D. ZnCl2.

Đáp án C

HD: Zn3P2 được dùng làm thuốc diệt chuột. Khi chuột uống nước vào

thì Zn3P2 bị thuỷ phân theo phương trình: Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3.

càng uống nước, chuột càng khát nước và càng sinh ra nhiều phốt phin rất độc

sẽ giết chết chuột → chọn đáp án C. ♣.

Mơ dốt Lí quên hớt mấy cái này dồi, mà mai thi :V
. 09/08/2020
Huỳnh Phương h ms biết haha
. 27/05/2018
mười năm nữa Pp loại trừ . 15/4/2018
. 15/04/2018
Teemo panda vc chịu há há hóc búa
. 06/04/2018