Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Phương pháp giải bài toán khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ngầu nhất

Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp?

ID 664746.

Chất X có công thức phân tử C10H19O6N. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Cho Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp T gồm axit glutamic và một axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3.
B. T không làm mất màu nước brom.
C. Chất X có hai công thức cấu tạo.
D. X và Y có cùng chức hoá học, T là metanol.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: Dễ thấy X + NaOH → muối + ancol ⇒ X chứa chức este ⇒ D sai ⇒ chọn D.

nguyennghia1999 helpppppppppppppppppppppppppppp
11 Tháng 6 lúc 11:16
RadleyNguyen CTCT (C5H9NO4)(CH3COOH)(CH3OH)(C2H5OH)-2H2O Tự ghép nha bạn...
11 Tháng 6 lúc 11:34 Cảm ơn
vothivantrangmoon giúp em câu này với ạ?
16 Tháng 6 lúc 17:27
tranduchoanghuy T chứa 5C ⇒ ∑C cho axit + ancol = 10 – 5 = 5C ^_^
Ở đây chú ý axit không có phản ứng tráng bạc ⇒ chứa ÍT NHẤT 2C
Tương tự với 2 ancol...dễ thấy 2 ancol nhỏ nhất là CH₃OH và C₂H₅OH
⇒ ancol chứa ÍT NHẤT 1 + 2 = 3C ⇒ ∑ lại hết chứa ÍT NHẤT 5C
⇒ dấu "=" xảy ra ⇒ axit là CH₃COOH, 2 ancol là CH₃OH và C₂H₅OH ^_^
⇒ X là CH₃OOC-(CH₂)₂-CH(NH₃OOCCH₃)-COOC₂H₅ (vị trí của CH₃ và C₂H₅
có thể đổi chỗ cho nhau ) ⇒ Xét các đáp án ^_^:
A. CH₃OOC-(CH₂)₂-CH(NH₃OOCCH₃)-COOC₂H₅ + 3NaOH → NaOOC-(CH₂)₂-CH(NH₂)-COONa + CH₃COONa
+ CH₃OH + C₂H₅OH ⇒ đúng
B. Đúng vì không chứa π C=C hay -CHO.
C. Đúng, ứng với 2 vị trí của CH₃ và C₂H₅
D. Sai ⇒ chọn D
16 Tháng 6 lúc 17:46 Cảm ơn
vothivantrangmoon dạ, em cảm ơn anh, mà em thắc mắc sao k=2 mà lại có 3 chức este luôn ạ?
20 Tháng 6 lúc 9:3 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ