Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic n?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic n?

ID 636837.

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thu được V ml dung dịch rượu (ancol) etylic 400. Biết rượu (ancol) etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là:

A. 2785,0 ml.
B. 2875,0 ml.
C. 2300,0 ml.
D. 3194,4 ml.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Phương trình phản ứng:

C6H12O6 \(\xrightarrow[]{LMR} \) 2C2H5OH + 2CO2.

+ Ta có nGlucozo = \(\dfrac{2,5.0,8.1000}{180}\) = \(\dfrac{100}{9}\) mol.

⇒ nC2H5OH = \(\dfrac{100}{9}\) × 2 × 0,9 = 20 mol.

⇒ mC2H5OH = 20 × 46= 920

⇒ VC2H5OH nguyên chất = 920 ÷ 0,8 = 1150 ml

⇒ VDung dịch rượu = 1150 ÷ 0,4 = 2875 ml ⇒ Chọn D

Tho101

Thỏ

Giải: Phương trình phản ứng:

C6H12O6 \(\xrightarrow[]{LMR} \) 2C2H5OH + 2CO2.

+ Ta có nGlucozo = \(\dfrac{2,5.0,8.1000}{180}\) = \(\dfrac{100}{9}\) mol.

⇒ nC2H5OH = \(\dfrac{100}{9}\) × 2 × 0,9 = 20 mol.

⇒ mC2H5OH = 20 × 46= 920

⇒ VC2H5OH nguyên chất = 920 ÷ 0,8 = 1150 ml

⇒ VDung dịch rượu = 1150 ÷ 0,4 = 2875 ml ⇒ Chọn B

Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: