Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất ?

ID [382848]

Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất hữu cơ cơ ở thể khí có thể tích là V lít ở đktc và dd Z chỉ chứa các chất vô cơ, cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m và V lần lượt là

A. 2,24 lít và 9,3 gam.
B. 3,36 lít và 9,3 gam.
C. 2,24 lít và 8,4 gam.
D. 2,24 lít và 5,3 gam.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
thinhnvtdk giai the vay a?
Trả lời 8 Tháng 9 lúc 17:38
hungdomanh Chất X là C2h5Nh3Co3Nh4 đó bạn tạo ra 2 khí và 1 muối
8 Tháng 9 lúc 21:50 (2) Cảm ơn
yenhy24920 Ơ V chỉ của c2h5nh2 thì chỉ có 0,05 mol sao ra 2,24l đc nhỉ ?
Trả lời 28 Tháng 9 lúc 21:47