Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất ?

ID [0]

Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H12O3N2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dd NaOH 1M thu được một chất hữu cơ cơ ở thể khí có thể tích là V lít ở đktc và dd Z chỉ chứa các chất vô cơ, cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m và V lần lượt là

A.2,24 lít và 9,3 gam.
B.3,36 lít và 9,3 gam.
C.2,24 lít và 8,4 gam.
D.2,24 lít và 5,3 gam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
yenhy24920 - Ơ V chỉ của c2h5nh2 thì chỉ có 0,05 mol sao ra 2,24l đc nhỉ ?

Trả lời

thinhnvtdk - giai the vay a?

Trả lời

hungdomanh Chất X là C2h5Nh3Co3Nh4 đó bạn tạo ra 2 khí và 1 muối