Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng ?

ID [661432]

Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, t0).
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là

A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: CxHy có phản ứng với AgNO3 ⇒ Trong CTCT có liên kết ba ở đầu mạch

Lại có 3 CxHy phải cùng số Cacbon nên chỉ có thể là \(\left\{ \begin{array}{l}HC \equiv C - C \equiv CH(X)\\HC \equiv C - CH = C{H_2}(Y)\\HC \equiv C - C{H_2} - C{H_3}(Z)\end{array} \right.\)

Vậy số phát biểu đúng gồm có (a) và (d) ⇒ Chọn C

Bình luận
tamvu2000 Tại sao biết là ankin ạ? Nếu tráng bạc thì andehit với axit cũng tm mà???
Trả lời 25 Tháng 5 lúc 10:12
nqtuan94 Đề cho hidrocacbon mà em
25 Tháng 5 lúc 10:13 Cảm ơn