Cho các amin sau: 1. CH3CH2NH22.3. C6H5NHC(CH3)3 4. C6H5NHCH2CH35. CH3N(C6H5)26. Số amin bậc 2 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các amin sau: 1. CH3CH2NH22.3. C6H5NHC(CH3)3 4. C6H5NHCH2CH35. CH3N(C6H5)26. Số amin bậc 2 là

ID [0]

Cho các amin sau:
1. CH3CH2NH2          

2. Screenshot_68.png         
3. C6H5NHC(CH3)3
4. C6H5NHCH2CH3       
5. CH3N(C6H5)2            
6. Screenshot_69.png
Số amin bậc 2 là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Các amin bậc 2 gồm: 3,4,6 → Đáp án C.
Bình luận
locchoc hơ. nhìn đề ko hiểu là ghi gì hết mà may cũng nhìn ra . 11/11/2014
12 Tháng 11 lúc 15:38
theloneranger du ma. k nhin thay 6 . 16/9/2015
17 Tháng 9 lúc 23:18
khieuandthua2 mày giống tao vồn, tao cũng không nhìn 6 . 5/10/2015
6 Tháng 10 lúc 0:9
thangbattai cái số 2 bậc mấy v mn . 13/10/2015
Trả lời 14 Tháng 10 lúc 21:40
nothglsfrv NH --> B2 ... ẨU TẢ.... . 26/10/2015
27 Tháng 10 lúc 11:11
grambiti phải đọc kĩ đề aaaaaaaa (((((( . 25/3/2016
26 Tháng 3 lúc 17:3
cherryoby sao tôi lại nhìn bỏ sót chất 6 chứ ôi cái con trỏ chuột nó để ở đấy, cẩu thả quá . 7/7/2016
8 Tháng 7 lúc 11:23