Cho các chất sau: triolein, tripanmitin, etyl axetat, axit axetic. Số chất tham gia phản ứng xà phòng hóa là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: triolein, tripanmitin, etyl axetat, axit axetic. Số chất tham gia phản ứng xà phòng hóa là

ID [0]

Cho các chất sau: triolein, tripanmitin, etyl axetat, axit axetic. Số chất tham gia phản ứng xà phòng hóa là

A.3.
B.2.
C.1.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: Để có phản ứng xà phòng hóa với NaOH ta cần chất đó là este.

+ Nhận thấy trong 4 chất thì có 3 chất là este ⇒ Chọn A

Bình luận
chuvandanh99 - axit cũng pư thủy phân ạ?

Trả lời

tranduchoanghuy khogn6 em ^_^
lelinh071099 - vậy axit td vs NaOH gọi là thủy phân à anh ?

Trả lời

tranduchoanghuy không em ^_^