Cho các nhận định dưới đây: (1) Sự giống nhau về hình thái giải phẫu giữa xương tay người và vây cá voi là bằng chứng v?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các nhận định dưới đây: (1) Sự giống nhau về hình thái giải phẫu giữa xương tay người và vây cá voi là bằng chứng v?

ID [0]

Cho các nhận định dưới đây:
(1) Sự giống nhau về hình thái giải phẫu giữa xương tay người và vây cá voi là bằng chứng về cơ quan tương tự.
(2) Bằng chứng sinh học phân tử là so sánh giữa các loài về cấu tạo polipeptit hoặc polinucleotit.
(3) Người và tinh tinh khác nhau nhưng thành phần axit amin ở chuỗi beta – hemoglobin như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là bằng chứng tế bào học.
(4) Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.
(5) Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần protein giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc bằng chứng sinh học phân tử.
Hãy lựa chọn phương án trả lời dưới đây:

A.(1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) đúng.
B.(1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) đúng.
C.(1) sai; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) sai.
D.(1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) sai; (5) đúng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận