Cho các phát biểu sau : (a) Không nên dùng dầu, mỡ động thực vật để lâu trong không khí (b) Tơ là những vật liệu polime ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau : (a) Không nên dùng dầu, mỡ động thực vật để lâu trong không khí (b) Tơ là những vật liệu polime ?

ID [667967]

Cho các phát biểu sau :
(a) Không nên dùng dầu, mỡ động thực vật để lâu trong không khí
(b) Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài, mảnh với độ bền nhất định
(c) Chỉ có các monome chứa các liên kết bội mới có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime
(d) Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi, có nhiệt độ nóng chảy xác định
(e) Sự đông tụ và kết tủa protein xảy ra khi đun nóng hoặc cho axit, bazo hay một số muối vào dung dịch protein
(f) Cao su lưu hóa có tính
Số phát biểu đúng là :

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Lam Sơn - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận