Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat : (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat : (a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (b) Tinh ?

ID [655318]

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat :
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.
(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
lequocdat1234 Câu nào đúng ạ
Trả lời 13 Tháng 5 lúc 14:52
ledanghoang12a2hv a,b,c,e
13 Tháng 5 lúc 16:5 Cảm ơn
trinhhoanghuelinh09 (e) phải thu được 2 Ag chứ ???
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 18:50
julljull Bài hỏi sản phẩm sau pư thôi mà b
22 Tháng 5 lúc 19:36 Cảm ơn