Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch?

ID [0]

Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k)  Screenshot_22.png 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi

A.thay đổi nồng độ N2
B.thay đổi áp suất của hệ
C.thêm chất xúc tác Fe
D.thay đổi nhiệt độ
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận