Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH và C15H31COOH; số loại chất béo (chứa đồng thời?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH và C15H31COOH; số loại chất béo (chứa đồng thời?

ID 408127.

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH và C15H31COOH; số loại chất béo (chứa đồng thời 3 gốc axit béo khác nhau) tối đa có thể tạo thành là

A. 10
B. 12
C. 24
D. 40
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
TTTTrang95

Trần Thị Thu Trang

Có 4 axit mà cần 3 gốc axit khác nhau để tạo este, ta có CT:
\(\Rightarrow C_4^3=12\)
\(\Rightarrow\) đáp án B
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

Có 4 axit mà cần 3 gốc axit khác nhau để tạo este, ta có CT:
\(\Rightarrow C_4^3=12\)
\(\Rightarrow\) đáp án B
linhkk31895 Tổ hợp sao sai đc nhỉ ??!! 4P3 . 31/5/2013
31 Tháng 5 lúc 18:28
hungtv0108 4*[3C2] tổ hợp sai rồi bạn ơi . 16/6/2013
16 Tháng 6 lúc 21:42
quocthanhyds ko thể tin được lại đi áp dụng CT kia == . 22/3/2014
22 Tháng 3 lúc 23:56
quyena1hl 2*3P2 . 10/6/2014
10 Tháng 6 lúc 14:16
12a8k68pdpht Viết ra là dk . 19/9/2014
19 Tháng 9 lúc 11:24
hoangthinh b chư? . 19/9/2014
19 Tháng 9 lúc 20:44
hoangnamhai thì B mà 4C3 * 3 . 19/9/2014
19 Tháng 9 lúc 20:52
tranquocphuong 4p2 ... . 2/2/2015
2 Tháng 2 lúc 17:59
sachiclamp @linh sai r. thứ tự ko rạch ròi nên ko thể dùng 4P3 đc, là 3*4C3 . 2/4/2015
2 Tháng 4 lúc 19:8
sachiclamp vãi! chả để ý đem nhắn cho đứa từ 2 năm trc . 2/4/2015
2 Tháng 4 lúc 19:9
prongockute105xxx có 4c3 cách chọn 3 thèn trong 4 thèn...mỗi cách chọn có 3 cách hoán vị nữa là 4C3*3 (^^) . 1/5/2015
1 Tháng 5 lúc 9:31
IamHuy19 IamHuy19 học ngu toán quá... C nhầm sau A . 10/8/2015
10 Tháng 8 lúc 23:24
batiena1mdb tổ hợp gà quá nên ngồi viết ra . 10/8/2015
10 Tháng 8 lúc 23:58
daithang1998 4C3 * 3 . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 0:13
daithang1998 hehe ,tưởng sai mà lại đúng . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 0:13
dngoc129 câu C chứ sau câu B được . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 7:2
dngoc129 sao câu B được nhỉ 8-} tại vì còn xếp lại nữa mà . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 7:2
munmunchutchut đọc nhần đề. xong. -_- . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 9:20
mrkool97py GIẢI VIP NHƯ CC ! Tổ hợp 3 của 4 gốc ta có 4C3 . Lại có mỗi trường hợp ta có 3 cách sắp xếp --> 4C3 * 3 = 12 . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 9:50
conghehe zzzzzzzzzzzzzzz..... . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 15:31
thanhhung98 sao lại có lời giải vip tệ vậy.......... . 11/8/2015
11 Tháng 8 lúc 23:36
uchiha159 câu này chắc nhiều thím chọn C . 17/8/2015
17 Tháng 8 lúc 13:16
saoday thím này cũng chọn C . 17/8/2015
17 Tháng 8 lúc 13:20
uchiha159 ..... . 17/8/2015
17 Tháng 8 lúc 16:5
CuCaiQB cười cái coi . 1/11/2015
1 Tháng 11 lúc 20:23
daydutnoidau level 50 ba má ơi....con đúng rồi . 21/12/2015
21 Tháng 12 lúc 11:46
vuonghong .............. . 30/12/2015
30 Tháng 12 lúc 9:52
kuckich10528 K pai la 4.3.2 ak?? . 2/3/2016
2 Tháng 3 lúc 21:0
kuckich10528 T nghj tn, neu o vị tri giua chon dc 4 cái, vị tri tiep co 3, vi tri cuoi co 2 cach, sai đau nhj 2/3/2016
2 Tháng 3 lúc 21:12 Cảm ơn
daydutnoidau daydutnoidau 2 thằng bìa nó đổi vị trí ko tạo ra đp mới.........anh em song sinh mà 2/3/2016
2 Tháng 3 lúc 21:15 Cảm ơn
kuckich10528 Ak dung roi, lm the la t tinh cả vị tri hoan doi 2 cái do, thks c nha 2/3/2016
2 Tháng 3 lúc 21:19 Cảm ơn
daydutnoidau daydutnoidau kcj 2/3/2016
2 Tháng 3 lúc 21:21 Cảm ơn
twoquynh 4C3 x 3 ngu toán quá mà . 27/6/2016
27 Tháng 6 lúc 9:57
xuanthinhle cho mình hỏi chút . tại sao chỉ có 12 mà ko fai 24 . khi chọn 4C3 ta dc 3 axit bất ki. khi đổi vị trí của 3 axit ta lại đc 1 este khác chứ . 4C3.3.2.1=24 chứ . 20/8/2016
20 Tháng 8 lúc 22:45
kevodanhvip3 làm 4! như mít . 24/8/2016
24 Tháng 8 lúc 17:15
Jiminswife ơ phải là chỉnh hợp chứ
13 Tháng 8 lúc 23:0
linhkk31895 Tổ hợp sao sai đc nhỉ ??!! 4P3 . 31/5/2013
1 Tháng 6 lúc 18:28
hungtv0108 4*[3C2] tổ hợp sai rồi bạn ơi . 16/6/2013
17 Tháng 6 lúc 21:42
quocthanhyds ko thể tin được lại đi áp dụng CT kia == . 22/3/2014
23 Tháng 3 lúc 23:56
quyena1hl 2*3P2 . 10/6/2014
11 Tháng 6 lúc 14:16
12a8k68pdpht Viết ra là dk . 19/9/2014
20 Tháng 9 lúc 11:24
hoangthinh b chư? . 19/9/2014
20 Tháng 9 lúc 20:44
hoangnamhai thì B mà 4C3 * 3 . 19/9/2014
20 Tháng 9 lúc 20:52
tranquocphuong 4p2 ... . 2/2/2015
3 Tháng 2 lúc 17:59
sachiclamp @linh sai r. thứ tự ko rạch ròi nên ko thể dùng 4P3 đc, là 3*4C3 . 2/4/2015
3 Tháng 4 lúc 19:8
sachiclamp vãi! chả để ý đem nhắn cho đứa từ 2 năm trc . 2/4/2015
3 Tháng 4 lúc 19:9
prongockute105xxx có 4c3 cách chọn 3 thèn trong 4 thèn...mỗi cách chọn có 3 cách hoán vị nữa là 4C3*3 (^^) . 1/5/2015
2 Tháng 5 lúc 9:31
IamHuy19 IamHuy19 học ngu toán quá... C nhầm sau A . 10/8/2015
11 Tháng 8 lúc 23:24
batiena1mdb tổ hợp gà quá nên ngồi viết ra . 10/8/2015
11 Tháng 8 lúc 23:58
daithang1998 4C3 * 3 . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 0:13
daithang1998 hehe ,tưởng sai mà lại đúng . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 0:13
dngoc129 câu C chứ sau câu B được . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 7:2
dngoc129 sao câu B được nhỉ 8-} tại vì còn xếp lại nữa mà . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 7:2
munmunchutchut đọc nhần đề. xong. -_- . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 9:20
mrkool97py GIẢI VIP NHƯ CC ! Tổ hợp 3 của 4 gốc ta có 4C3 . Lại có mỗi trường hợp ta có 3 cách sắp xếp --> 4C3 * 3 = 12 . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 9:50
conghehe zzzzzzzzzzzzzzz..... . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 15:31
thanhhung98 sao lại có lời giải vip tệ vậy.......... . 11/8/2015
12 Tháng 8 lúc 23:36
uchiha159 câu này chắc nhiều thím chọn C . 17/8/2015
18 Tháng 8 lúc 13:16
saoday thím này cũng chọn C . 17/8/2015
18 Tháng 8 lúc 13:20
uchiha159 ..... . 17/8/2015
18 Tháng 8 lúc 16:5
CuCaiQB cười cái coi . 1/11/2015
2 Tháng 11 lúc 20:23
daydutnoidau level 50 ba má ơi....con đúng rồi . 21/12/2015
22 Tháng 12 lúc 11:46
vuonghong .............. . 30/12/2015
31 Tháng 12 lúc 9:52
kuckich10528 K pai la 4.3.2 ak?? . 2/3/2016
3 Tháng 3 lúc 21:0
kuckich10528 T nghj tn, neu o vị tri giua chon dc 4 cái, vị tri tiep co 3, vi tri cuoi co 2 cach, sai đau nhj 2/3/2016
3 Tháng 3 lúc 21:12
daydutnoidau daydutnoidau 2 thằng bìa nó đổi vị trí ko tạo ra đp mới.........anh em song sinh mà 2/3/2016
3 Tháng 3 lúc 21:15
kuckich10528 Ak dung roi, lm the la t tinh cả vị tri hoan doi 2 cái do, thks c nha 2/3/2016
3 Tháng 3 lúc 21:19
daydutnoidau daydutnoidau kcj 2/3/2016
3 Tháng 3 lúc 21:21
twoquynh 4C3 x 3 ngu toán quá mà . 27/6/2016
28 Tháng 6 lúc 9:57
xuanthinhle cho mình hỏi chút . tại sao chỉ có 12 mà ko fai 24 . khi chọn 4C3 ta dc 3 axit bất ki. khi đổi vị trí của 3 axit ta lại đc 1 este khác chứ . 4C3.3.2.1=24 chứ . 20/8/2016
21 Tháng 8 lúc 22:45
kevodanhvip3 làm 4! như mít . 24/8/2016
25 Tháng 8 lúc 17:15
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: