Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là

ID [756111]

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của hợp chất hữu cơ. Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A) là

A.
B. CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2.
C. Al4C3 + H2O → 4Al(OH)3 + CH4.
D.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan