Cho ion X- và Y2+ đều có cấu hình của nguyên tử Ne (Z=10). Nhận định nào sau đây đúng
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho ion X- và Y2+ đều có cấu hình của nguyên tử Ne (Z=10). Nhận định nào sau đây đúng

ID 588963.

Cho ion X- và Y2+ đều có cấu hình của nguyên tử Ne (Z=10). Nhận định nào sau đây đúng?

A. X, Y cùng thuộc một chu kì.
B. X là một nguyên tô kim loại, Y là một nguyên tố phi kim.
C. X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp.
D. X, Y thuộc 2 nhóm liên tiếp.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

25/10/2017 lúc 9:26 Link fb: ngat16021992@gmail.com

Ion X- và Y2+ đều có cấu hình của nguyên tử Ne (Z=10)

→cấu hình của X là là 1s22s22p5 và cấu hình của Y là 1s22s22p63s2

X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp → A sai, C đúng

X là là một nguyên tố phi kim và Y là một nguyên tô kim loại → B sai

X thuộc nhóm VIIA và Y thuộc nhóm IIA → D sai

chuhuonggiang1 B đúng chứ
16/10/2017 lúc 18:6
tranduchoanghuy X⁻: 1s²2s²2p⁶ => X: 1s²2s²2p⁵ => X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA => X là phi kim (VIIA là halogen mà :P)
Y²⁻: 1s²2s²2p⁶ => Y: 1s²1s²2s²2p⁶3s¹ => Y thuộc chu kì 3, nhóm IA => Y là kim loại (IA là KL kiềm mà ) => B sai ^_^
X và Y thuộc 2 chu kì liên tiếp => A sai, C đúng.
X và Y không thuộc 2 nhóm liên tiếp => D sai
16/10/2017 lúc 18:40 (7) Cảm ơn
hoangthuc2000pc x là f còn y là mg nên x là phi kim còn y là kim loại
16/10/2017 lúc 18:41 (1) Cảm ơn
tranduchoanghuy anh ghi nhầm @@ IIA nha em, kiềm thổ @@
16/10/2017 lúc 18:42 (5) Cảm ơn
Tannuongyeutinh M là một kim loại.Muối MSO4 nhiệt phân nó ra cái j mod
19/10/2017 lúc 5:29
huyen258 theo mk là C mới đúng .X:FLO còn Y:Magie
19/10/2017 lúc 9:26 (2) Cảm ơn
sasukeduy113 muối MSO4 thường đâu có nhiệt phân đâu e @@ vì chúng thường bền với nhiệt khó bị phân hủy
19/10/2017 lúc 21:16 (5) Cảm ơn