Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,72?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,72?

ID 517603.

Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 16,8
B. 11,2
C. 17,6
D. 16,0
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

12 Tháng 5 lúc 16:12 Link fb: ngat16021992@gmail.com

HD: 0,725m gam hỗn hợp kim loại ||→ rõ có mỗi 2 kim loại là Fe và Cu rồi.

Phản ứng hoàn toàn, Fe còn dư → chứng tỏ trong dung dịch chỉ có Fe2+.

Oh.! đọc ra luôn từ anion là 0,15 mol FeSO4 và 0,1 mol FeCl2.

♦ BTKL kim loại có ngay: m + 0,15 × 64 = (0,15 + 0,1) × 56 + 0,725m

||→ giải ra m = 16,0 gam. Chọn đáp án D. ♦.

nguyenoanh8892 ( Nguyễn Thị Oanh ) 28 Tháng 4 lúc 10:49 Link fb: https;//facebook.com/moon.vn
Screenshot_15.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Oanh nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
sonnht123 mk làm ra nhưng mn cho mk hỏi là Fe td với CuSO4 trc à . 20/5/2017
20 Tháng 5 lúc 9:26
thai12c1 tai so bao toan kim loai lai dc cay do vay . 20/5/2017
20 Tháng 5 lúc 16:31
sasukeduy113 kim loại chỉ đi vào muối hoặc dạng tự do nên được bảo toànthì bạn lấy KL cả ở tự do lẫn trong muối rồi lập pt là ra bảo toàn thôi . 20/5/2017
20 Tháng 5 lúc 23:33 Cảm ơn
sasukeduy113 0,15+0,1 là số mol Fe pứ tức là phần Fe đi vào muối + phần KL dư ra ở sản phẩm thì bằng m Fe đầu+mCu trong dung dịch . 20/5/2017
20 Tháng 5 lúc 23:35 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ