Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N-CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các ph?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N-CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các ph?

ID [662292]

Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N-CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic và 7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

A. 7,750.
B. 8,250. 
C. 8,125.
D. 8,725. 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
lyhuynh ????
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 11:22
nqtuan94 Câu này BTKL thôi bạn
m+0.2*0.2*40=7.525+0.2*0.5*46 => m
7 Tháng 6 lúc 11:25 (2) Cảm ơn