Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho overrightarrow {MB} = 3overrightarrow {MA} . Khi đó, biểu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho overrightarrow {MB} = 3overrightarrow {MA} . Khi đó, biểu?

ID [684194]

Cho tam giác \(ABC.\) Gọi \(M\) là điểm trên cạnh \(AB\) sao cho \(\overrightarrow {MB} = 3\overrightarrow {MA} .\) Khi đó, biểu diễn \(\overrightarrow {AM} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) là

A. \(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + 3\overrightarrow {AC} .\)
B. \(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + 0.\overrightarrow {AC} .\)
C. \(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + \dfrac{1}{6}\overrightarrow {AC} .\)
D. \(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB} + \dfrac{1}{6}\overrightarrow {AC} .\)
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án B
Bình luận
lemaianh26 4 vtAM không = vtBM +3 vtAM phải k ạ?
Trả lời 31 Tháng 7 lúc 17:53
huonglan209 đương nhiên k rồi e
vì 4 vtAM = vtBM +3 vtAM
thì ta chuyển vế sang có vtAM =VT BM
theo đề bài thì nó sai rồi
nên e có gõ nhầm k
31 Tháng 7 lúc 17:55 Cảm ơn
superduc phải là MB=3MA chứ k phải vtMB=3vtMA
20 Tháng 8 lúc 21:41
ngoshuu Tại sao 4M/4 = BM + 3AM/4 vậy ạ??
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 11:46
scanyxx1306 AM=AB+BM(BM=3/4AB)=> AB+3/4AB = 1/4AB + 0.AC
23 Tháng 9 lúc 10:30