Cho tam giác $ABC.$ Gọi $M$ là điểm trên cạnh $AB$ sao cho $\overrightarrow {MB} = 3\overrightarrow {MA} .$ Khi đó, biểu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tam giác $ABC.$ Gọi $M$ là điểm trên cạnh $AB$ sao cho $\overrightarrow {MB} = 3\overrightarrow {MA} .$ Khi đó, biểu?

ID [0]

Cho tam giác \(ABC.\) Gọi \(M\) là điểm trên cạnh \(AB\) sao cho \(\overrightarrow {MB} = 3\overrightarrow {MA} .\) Khi đó, biểu diễn \(\overrightarrow {AM} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) là

A.\(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + 3\overrightarrow {AC} .\)
B.\(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + 0.\overrightarrow {AC} .\)
C.\(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB} + \dfrac{1}{6}\overrightarrow {AC} .\)
D.\(\overrightarrow {AM} = \dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB} + \dfrac{1}{6}\overrightarrow {AC} .\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
scanyxx1306 - AM=AB+BM(BM=3/4AB)=> AB+3/4AB = 1/4AB + 0.AC

Trả lời

ngoshuu - Tại sao 4M/4 = BM + 3AM/4 vậy ạ??

Trả lời

superduc - phải là MB=3MA chứ k phải vtMB=3vtMA

Trả lời

lemaianh26 - 4 vtAM không = vtBM +3 vtAM phải k ạ?

Trả lời

huonglan209 đương nhiên k rồi e
vì 4 vtAM = vtBM +3 vtAM
thì ta chuyển vế sang có vtAM =VT BM
theo đề bài thì nó sai rồi
nên e có gõ nhầm k