Cho thí nghiệm I-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,648 μm và ánh sáng màu lam có bước sóng từ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho thí nghiệm I-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,648 μm và ánh sáng màu lam có bước sóng từ ?

ID [0]

Cho thí nghiệm I-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,648 μm và ánh sáng màu lam có bước sóng từ 440 nm đến 550 nm. Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 2 vân sáng màu đỏ. Trong khoảng này có bao nhiêu vân sáng màu lam?

A.3
B.2
C.5
D.6
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A1.png
Bình luận
01652901034r - Sao ra dc 3.5 và 4.4 z ạ

Trả lời

dodaihocoo - pls, em nhìn lời giải ko hiểu một chút gì luôn ạ

Trả lời

trivac181 - Có thể giáo thích dễ hiểu hơn đc k ạ??? K hiểu gì hết huhu. Cái đoạn trừ 1 ý ạ. Có hình được không ạ???

Trả lời

reus98 vta có mình lập tỉ lệ như những bài trước thì t a có như sau
k1 1.lamda1 = k2 lamda 2
mà Giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu vân trung tâm, người ta đếm được 2 vân sáng màu đỏ. vậy có k1.lamda1 = 3 .lamda2
---> lam da1 = 3 lamda 2 / k1
mà ánh sáng màu lam có bước sóng từ 440 nm đến 550 nm. ---> k1
ta trừ đi 1 vì có trùng khoảng vân trogn đó đó
dothibichhanh - Tại sao lại trừ 1 ạ

Trả lời

npnspeed Khoảng cách giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 4. i1 ( i1 là khoảng vân bởi ánh sáng lam)
5 vân sáng liên tiếp dài 4 khoảng vân, 2 vân ngoài là 2 vân trùng (tức 2 vân có màu giống vân trung tâm đang xét)
vậy còn 3 vân màu lam
Tương tự trong khoảng vân trùng có 2 vân đỏ thì khoảng vân trùng bằng 3 lần khoảng vân của đỏ: tức i(tr) = 3.i2