Chọn đáp án sai. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm đi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn đáp án sai. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm đi?

ID [656997]

Chọn đáp án sai.
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:

A.
B. điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại hai đầu tụ điện.
C. công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại.
D. hệ số công suất cosφ =1.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
dchy89 à chết hỏi câu sai. sorry
3 Tháng 5 lúc 23:24