Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh

ID 651961.

1.png

A. 80640.
B. 108864.
C. 145152.
D. 217728.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tuanvlaa ( Lê Văn Tuấn ) 12 Tháng 4 lúc 16:42 Link fb:
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lê Văn Tuấn nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Truong237 Bác nào có cách khác cho em xem với . 16/4/2018
16 Tháng 4 lúc 14:5
duy02082k hack não quá
23 Tháng 4 lúc 10:24 Cảm ơn
yeollover sao lại còn 8-k vị trí ạ e tưởng xếp 2 hs lớp A và k hs lớp B vào hàng rồi thì còn 9-(2+k)=7-k vị trí chứ ạ.
15 Tháng 5 lúc 21:29
ntd07062000 7-k vị trí còn cộng với 1 vị trí AC...CA là 8-k vị trí
31 Tháng 5 lúc 22:5 (1) Cảm ơn
khoaga dòng thứ tư là sao vậy ạ
14 Tháng 6 lúc 2:39
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ