Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Người bị bệnh ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Người bị bệnh ?

ID [304057]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
I. Người bị bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm thì sẽ bị viêm phổi, thấp khớp, suy thận,...
II. Người bị hội chứng AIDS thì thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi,...
III. Người bị hội chứng Đao có cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, si đần, vô sinh,…
IV. Trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A. Chỉ có phát biểu IV đúng.
I sai. Đây là hiện tượng đột biến gen dẫn đến kết qủa làm thay đôi kiểu hình.
II sai. Đây là hiện tượng mắc bệnh do virut HIV nên các bệnh cơ hội như tiêu chảy, lao.. có dịp được biểu hiện.
III sai. Đây là hiện tượng đột biến nhiễm sắc thể nên kiểu hình thay đổi.
IV đúng. Đây là hiện tượng bị bệnh kết với chế độ ăn kiêng nên kết quả cơ thể phát triển bình thường.
Bình luận