Cơ chế phát quang của laze hồng ngọc, do các ion crôm trong hồng ngọc hấp thụ ánh sáng xanh từ nguồn kích thích bằng đèn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cơ chế phát quang của laze hồng ngọc, do các ion crôm trong hồng ngọc hấp thụ ánh sáng xanh từ nguồn kích thích bằng đèn?

ID [0]

Cơ chế phát quang của laze hồng ngọc, do các ion crôm trong hồng ngọc hấp thụ ánh sáng xanh từ nguồn kích thích bằng đèn xenon để phát ra ánh sáng đơn sắc màu đỏ, là ứng dụng của hiện tượng

A.quang phát quang.
B.điện phát quang.
C.hóa phát quang.
D.nhiệt phát quang
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận