Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên nguyên tắc:
Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên nguyên tắc:
A. Cho khung dây quay trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây và song song với vecto cảm ứng từ.
B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong từ trường tạo bởi nam châm hình chữ U.
C. Tạo ra từ thông biến đổi điều hòa theo thời gian đi qua lòng khung dây.
D. Tạo ra cảm ứng từ tỉ lệ theo hàm bậc nhất theo thời gian.

Đáp án C

Dòng điện xoay chiều là dòng điện có dạng hàm sin hoặc cos theo thời gian. Vì thế để tạo ra dòng điện xoay chiều thì ta phải cho từ thông trong lòng 1 khung dây kín biến đổi điều hòa theo thời gian
\(\Rightarrow\) Chọn đáp án C