Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào
Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào
A. chỉ vào khối lượng vật và độ cứng lò xo
B. góc α, khối lượng vật và độ cứng lò xo
C. góc α và độ cứng lò xo
D. chỉ vào góc α và độ cứng lò xo.

Đáp án A