Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

A. chỉ vào khối lượng vật và độ cứng lò xo

B. góc α, khối lượng vật và độ cứng lò xo

C. góc α và độ cứng lò xo

D. chỉ vào góc α và độ cứng lò xo.

Đáp án A

Lê Thị An CLLX là dao động tự do, chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài
. 24/04/2019