Cuộc chiến tranh nào dưới đây là đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe – tư bản ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Cuộc chiến tranh nào dưới đây là đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe – tư bản ?

ID [756042]

Cuộc chiến tranh nào dưới đây là đã trở thành cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa?

A. Cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên (1950 – 1953).
B. Nội chiến ở Quốc – Cộng ở Trung Quốc (1946 – 1949).
C. Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 – 1975).
D. Chiến tranh Pháp xâm lược Đông Dương (1945 – 1954).
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN