Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là

ID [0]

Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là

A.đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.
B.chỉ mở ra khi hoàng hôn và bình minh.
C.chỉ đóng vào giữa trưa khi trời nắng to.
D.đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận